Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
Detail energetického auditora

Vytvorené dňa: 06.04.2017      Aktualizované dňa: 26.07.2019

Meno Soňa
Priezvisko Půlpánová
Adresa bydliska Východná 2336/13
911 08 Trenčín
Dátum zápisu do zoznamu (do 1.12.2014) 13.05.2009
Dátum absolvovania aktualizačnej odbornej prípravy 29.11.2017
Názov zamestnávateľa Slovenská inovačná a energetická agentúra
Adresa zamestnávateľa Bajkalská 27
827 99 Bratislava

 


 

Súvisiace portály

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore