Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
Detail energetického auditora

Vytvorené dňa: 06.04.2017      Aktualizované dňa: 26.07.2019

Meno Michal
Priezvisko Klemanič
Adresa bydliska Tajovského 12
976 32 Badín
Dátum zápisu do zoznamu (do 1.12.2014) 13.05.2009
Dátum absolvovania aktualizačnej odbornej prípravy 08.11.2018
Názov zamestnávateľa Energy Systems Group, s. r. o.
Adresa zamestnávateľa Cikkerova 5
974 01 Banská Bystrica

 


 

Súvisiace portály

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore