Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
Detail energetického auditora

Vytvorené dňa: 06.04.2017      Aktualizované dňa: 18.07.2019

Meno Marián
Priezvisko Švagrovský
Adresa bydliska L. Svobodu 10
075 01 Trebišov
Dátum zápisu do zoznamu (do 1.12.2014) 13.05.2009
Dátum absolvovania aktualizačnej odbornej prípravy 29.11.2017
Názov zamestnávateľa Bytový podnik Trebišov, s.r.o.
Adresa zamestnávateľa Puškinova 18
075 86 Trebišov

 


 

Súvisiace portály

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore