Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
Prehľad zverejnených dokumentov

Vytvorené dňa: 22.01.2015      Aktualizované dňa: 29.05.2024

Regionálne prehľady

Košický kraj v číslach

Vytvorené dňa: 23.07.2020     Aktualizované dňa: 23.07.2020Košický kraj v číslach

Košický región

Vytvorené dňa: 23.07.2020     Aktualizované dňa: 23.07.2020Košický región

Prešovský kraj v číslach

Vytvorené dňa: 23.07.2020     Aktualizované dňa: 23.07.2020Prešovský kraj v číslach

Prešovský región

Vytvorené dňa: 23.07.2020     Aktualizované dňa: 23.07.2020Prešovský región

Banskobystrický kraj v číslach

Vytvorené dňa: 23.07.2020     Aktualizované dňa: 23.07.2020Banskobystrický kraj v číslach

Banskobystrický región

Vytvorené dňa: 23.07.2020     Aktualizované dňa: 23.07.2020Banskobystrický región

Žilinský kraj v číslach

Vytvorené dňa: 23.07.2020     Aktualizované dňa: 23.07.2020Žilinský kraj v číslach

Žilinský región

Vytvorené dňa: 23.07.2020     Aktualizované dňa: 23.07.2020Žilinský región

Trenčiansky kraj v číslach

Vytvorené dňa: 23.07.2020     Aktualizované dňa: 23.07.2020Trenčiansky kraj v číslach

Trenčiansky región

Vytvorené dňa: 23.07.2020     Aktualizované dňa: 23.07.2020Trenčiansky región

Nitriansky kraj v číslach

Vytvorené dňa: 23.07.2020     Aktualizované dňa: 23.07.2020Nitriansky kraj v číslach

Nitriansky región

Vytvorené dňa: 23.07.2020     Aktualizované dňa: 23.07.2020Nitriansky región

Trnavský kraj v číslach

Vytvorené dňa: 23.07.2020     Aktualizované dňa: 23.07.2020Trnavský kraj

Trnavský región

Vytvorené dňa: 23.07.2020     Aktualizované dňa: 23.07.2020Trnavský región

Bratislavský kraj v číslach

Vytvorené dňa: 23.07.2020     Aktualizované dňa: 23.07.2020Bratislavský kraj

Bratislavský región

Vytvorené dňa: 23.07.2020     Aktualizované dňa: 23.07.2020Bratislavský región

Žilinský kraj v číslach

Vytvorené dňa: 27.02.2018     Aktualizované dňa: 27.02.2018Žilinský kraj v číslach 2017

Trnavský kraj v číslach

Vytvorené dňa: 27.02.2018     Aktualizované dňa: 27.02.2018Trnavský kraj v číslach 2017

Trenčiansky kraj v číslach

Vytvorené dňa: 27.02.2018     Aktualizované dňa: 27.02.2018Trenčiansky kraj v číslach 2017

Prešovský kraj v číslach

Vytvorené dňa: 27.02.2018     Aktualizované dňa: 27.02.2018Prešovský kraj v číslach 2017

Nitriansky kraj v číslach

Vytvorené dňa: 27.02.2018     Aktualizované dňa: 27.02.2018Nitriansky kraj v číslach 2017

Košický kraj v číslach

Vytvorené dňa: 27.02.2018     Aktualizované dňa: 27.02.2018Košický kraj v číslach 2017

Bratislavský kraj v číslach

Vytvorené dňa: 27.02.2018     Aktualizované dňa: 27.02.2018Bratislavský kraj v číslach 2017

Banskobystrický kraj v číslach

Vytvorené dňa: 27.02.2018     Aktualizované dňa: 27.02.2018Banskobystrický kraj v číslach 2017

Košický región

Vytvorené dňa: 27.02.2018     Aktualizované dňa: 27.02.2018Informácie o regióne

Prešovský región

Vytvorené dňa: 27.02.2018     Aktualizované dňa: 27.02.2018Informácie o regióne

Banskobystrický región

Vytvorené dňa: 27.02.2018     Aktualizované dňa: 27.02.2018Informácie o regióne

Žilinský región

Vytvorené dňa: 27.02.2018     Aktualizované dňa: 27.02.2018Informácie o regióne

Trenčiansky región

Vytvorené dňa: 27.02.2018     Aktualizované dňa: 27.02.2018Informácie o regióne

Nitriansky región

Vytvorené dňa: 27.02.2018     Aktualizované dňa: 27.02.2018Informácie o regióne

Trnavský región

Vytvorené dňa: 27.02.2018     Aktualizované dňa: 27.02.2018Informácie o regióne

Bratislavský región

Vytvorené dňa: 27.02.2018     Aktualizované dňa: 27.02.2018Informácie o regióne

Regionálne analýzy

Vytvorené dňa: 07.12.2016     Aktualizované dňa: 19.10.2018Regionálne analýzy

Regionálne analýzy

Vytvorené dňa: 07.12.2016     Aktualizované dňa: 19.10.2018Regionálne analýzy v SR

Doku pre es31

Vytvorené dňa: 20.10.2016     Aktualizované dňa: 29.11.2016TEST - Publikovanie do es31 - TEST

Sektorové prehľady

Potravinársky priemysel

Vytvorené dňa: 23.07.2020     Aktualizované dňa: 23.07.2020Publikácia

Farmaceutický priemysel

Vytvorené dňa: 23.07.2020     Aktualizované dňa: 23.07.2020Publikácia

Letecký a vesmírny priemysel

Vytvorené dňa: 23.07.2020     Aktualizované dňa: 23.07.2020Publikácia

Centrá zdieľaných a podnikových služieb

Vytvorené dňa: 23.07.2020     Aktualizované dňa: 23.07.2020Publikácia

Informačné a komunikačné technológie

Vytvorené dňa: 23.07.2020     Aktualizované dňa: 23.07.2020Publikácia

Chemický a plastikársky priemysel

Vytvorené dňa: 23.07.2020     Aktualizované dňa: 23.07.2020Publikácia

Strojársky priemysel

Vytvorené dňa: 23.07.2020     Aktualizované dňa: 01.10.2020Publikácia

Elektrotechnický priemysel

Vytvorené dňa: 23.07.2020     Aktualizované dňa: 01.10.2020Publikácia

Automobilový priemysel

Vytvorené dňa: 23.07.2020     Aktualizované dňa: 01.10.2020Publikácia

Drevospracujúci priemysel

Vytvorené dňa: 10.10.2018     Aktualizované dňa: 19.10.2018Informácie a prehľad

Elektrotechnický priemysel

Vytvorené dňa: 10.10.2018     Aktualizované dňa: 19.10.2018Informácie a prehľad

Chemický priemysel

Vytvorené dňa: 10.10.2018     Aktualizované dňa: 19.10.2018Informácie a prehľad

ICT

Vytvorené dňa: 10.10.2018     Aktualizované dňa: 19.10.2018Informácie a prehľad

Letecký priemysel

Vytvorené dňa: 10.10.2018     Aktualizované dňa: 19.10.2018Informácie a prehľad

Sektorové analýzy

Vytvorené dňa: 10.10.2018     Aktualizované dňa: 19.10.2018Sektorové analýzy

Strojársky priemysel

Vytvorené dňa: 10.10.2018     Aktualizované dňa: 19.10.2018Informácie a prehľad

Automobilový priemysel

Vytvorené dňa: 10.10.2018     Aktualizované dňa: 19.10.2018Informácie a prehľad

Centrá zdieľaných a podnikových služieb na Slovensku

Vytvorené dňa: 10.10.2018     Aktualizované dňa: 19.10.2018Informácie a prehľad

Strojárensky priemysel

Vytvorené dňa: 27.02.2018     Aktualizované dňa: 19.10.2018Informácie a prehľad

Drevospracujúci priemysel

Vytvorené dňa: 27.02.2018     Aktualizované dňa: 19.10.2018Informácie a prehľad

Elektrotechnický priemysel

Vytvorené dňa: 27.02.2018     Aktualizované dňa: 19.10.2018Informácie a prehľad

Automobilový priemysel

Vytvorené dňa: 27.02.2018     Aktualizované dňa: 19.10.2018Informácie a prehľad

ICT

Vytvorené dňa: 27.02.2018     Aktualizované dňa: 19.10.2018Informácie a prehľad

Chemický priemysel

Vytvorené dňa: 27.02.2018     Aktualizované dňa: 19.10.2018Informácie a prehľad

Centrá zdieľaných a podnikových služieb na Slovensku

Vytvorené dňa: 27.02.2018     Aktualizované dňa: 19.10.2018Informácie a prehľad

Letecký priemysel

Vytvorené dňa: 27.02.2018     Aktualizované dňa: 19.10.2018Informácie a prehľad

Sektorové analýzy

Vytvorené dňa: 07.12.2016     Aktualizované dňa: 19.10.2018Sektorové analýzy v SR

 


 

Súvisiace portály

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore