Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.


ES31 Informovanie o podnikateľskom prostredí na Slovensku a regionálnych a vybraných sektorových analýzach

Vytvorené dňa: 28.11.2014     Aktualizované dňa: 21.08.2020

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) zverejňuje informácie o podnikateľskom prostredí na Slovensku vrátane vybraných sektorových a regionálnych analýz. Tieto sektorové a regionálne analýzy sú dôležitým vstupom pre domácich a zahraničných investorov pri ich rozhodovaní o umiestnení a výške plánovanej investície do konkrétnych regiónov a sektorov.

Správne poplatky
Služba nie je spoplatnená.

Prílohy
Žiadosť nevyžaduje prílohy.

Používatelia

Podnikateľ, Občan

Návod

Pri využívaní služby postupujte nasledovne:

  • Prezerajte zverejnené dokumenty s informáciami o investičnom prostredí na Slovensku a s vybranými regionálnymi a sektorovými analýzami.

Príručka k el. službe
Elektronická príručka [.pdf, 1,32 MB]


 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore