Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
Informácie o právach a povinnostiach v elektronickom obchode

Vytvorené dňa: 01.12.2014      Aktualizované dňa: 16.04.2024

Iné témy súvisiace s elektronickým obchodom

Informácie o povinnostiach členských štátov v elektronickom obchode

Vytvorené dňa: 07.12.2016     Aktualizované dňa: 07.12.2016Informácie o povinnostiach členských štátov podľa smernice o elektronickom obchode

Informácie o povinnostiach členských štátov v elektronickom obchode

Vytvorené dňa: 07.12.2016     Aktualizované dňa: 07.12.2016Informácie o povinnostiach členských štátov podľa smernice o elektronickom obchode

Problematika ochrany spotrebiteľa

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov: najčastejšie otázky spotrebiteľov

Vytvorené dňa: 27.02.2018     Aktualizované dňa: 27.02.2018Časté otázky spotrebiteľov týkajúce sa alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov a odpovede na ne

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

Vytvorené dňa: 27.02.2018     Aktualizované dňa: 27.02.2018Popis, postup a odporúčania pre alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore