Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
Detail udalosti

Vytvorené dňa: 03.04.2018      Aktualizované dňa: 03.04.2018

Názov podujatia

ELO SYS 2018 — Veľtrh elektrotechniky, energetiky, elektroniky, osvetlenia a telekomunikácií

Termín konania 22.05.2018 - 25.05.2018
Organizácia SARIO

 

Odvetvie (Bez zamerania)
Popis / cieľ Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) Vám dáva do pozornosti 24. ročník medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, energetiky, elektroniky, osvetlenia a telekomunikácií ELO SYS 2018. Veľtrh sa koná v termíne od 22.-25.mája 2018 v priestoroch výstaviska Agrokomplex v Nitre. ELO SYS svojím významom i veľkosťou je najväčším a najvýznamnejším podujatím svojho druhu na Slovensku. Punc kvality dáva tradične veľtrhu ELO SYS bohatý sprievodný program, ktorý pripravuje v úzkej spolupráci s odbornými garantmi veľtrhu. Agentúra SARIO ponúka podnikateľským subjektom možnosť prezentácie svojich produktov a služieb na veľtrhu formou účasti v spoločnom stánku MH SR . - Účasť je bezplatná - Každý vystavovateľ bude mať k dispozícií vlastný informačný pult a 2 ks stoličiek, spoločné technické zázemie ( malá kuchynka a rokovacia miestnosť ) Podmienky účasti : Zúčastniť sa môžu len slovenské spoločnosti Predmet podnikania súvisí so zameraním výstavy Ide o výrobné spoločnosti Spoločnosť má vysporiadané vzťahy so štátom Podmienky výberu spoločností: MH SR a SARIO si vyhradzujú právo na výber uchádzačov na základe vyššie uvedených kritérií s prihliadnutím na čas registrácie, správne vyplnenú registráciu a zameranie spoločnosti Registrácia je otvorená do 25.04.2018 do 14:00 hod Kontaktné osoby: Michal Polgár, polgar@sario.sk, Dominika Horská, horska@sario.sk
Miesto konania Slovenská republika, Nitra (Nitra)
Termín registrácie 25.04.2018
Organizátor výstavy SARIO
Kontaktná osoba
  • Dominika Horská; E-mail: horska@sario.sk
  • Michal Polgár; E-mail: polgar@sario.sk
Kontaktná osoba partnera
Kapacita účastníkov 0
Link na prihlásenie sa
Oficiálny program
Oficiálna web stránka
Oficiálna web stránka organizátora

 

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore