Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.


ES32 Informovanie o podnikateľských misiách a veľtrhoch

Vytvorené dňa: 28.11.2014     Aktualizované dňa: 21.08.2020

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) a Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) zverejňujú informácie o pripravovaných podnikateľských misiách a veľtrhoch. Tieto informácie slúžia slovenským podnikateľom, ktorí majú záujem zúčastniť sa takého podujatia alebo seminára. Na podujatiach je možné získať medzinárodné kontakty a príležitosť na rozšírenie podnikania do ďalších krajín v rámci EÚ, ale i mimo nej.

Správne poplatky
Služba nie je spoplatnená.

Prílohy
Žiadosť nevyžaduje prílohy.

Používatelia

Podnikateľ

Návod

Pri využívaní služby postupujte nasledovne:

  • Vyhľadajte informácie o pripravovaných misiách a veľtrhoch SARIO a MH SR.
  • Prihláste sa na zvolenú misiu alebo veľtrh (z detailu zvoleného podujatia alebo prostredníctvom služby ES14 Prihlasovanie sa na podujatia SARIO a MH SR).
  • Informáciu o akceptovaní Vašej prihlášky získate vo Vašej elektronickej schránke (www.slovensko.sk).
  • Zúčastnite sa zvolenej misie alebo veľtrhu.

Súvisiace služby

 

Príručka k el. službe
Elektronická príručka [.pdf, 1,89 MB]


Možnosti služby


Podania

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore