Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
Detail udalosti

Vytvorené dňa: 03.04.2018      Aktualizované dňa: 03.04.2018

Názov podujatia

Čína — CEEC Investment & Trade Expo 2018

Termín konania 06.07.2018 - 12.07.2018
Organizácia SARIO

 

Odvetvie (Bez zamerania)
Popis / cieľ Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu v spolupráci s lokálnou vládou mesta Ningbo, provincia Zhejiang, Vám dáva opätovne do pozornosti možnosť prezentovať svoje produkty a služby na výstave tradičných a špeciálnych výrobkov krajín strednej a východnej Európy, ktorá sa uskutoční v NINGBO v dňoch 06. – 12.06.2018 počas 4. ročníka „China – CEEC Investment and Trade EXPO“, v rámci formátu 16 + 1. Predošlé ročníky mali veľmi pozitívnu odozvu, viac informácie nájdete na linku: http://www.sario.sk/sk/novinky/sario-na-china-ceec-investment-and-trade-expo-2016 Tento rok okrem výstavy budú súbežne prebiehať aj sprievodné podujatia zamerané na rôzne oblasti spolupráce medzi Čínou a krajinami strednej a východnej Európy. Investície: 4. ročník „China-CEEC Investment Cooperation Seminar“ 5. ročník „China—CEEC Cooperation Seminars for Chambers of Commerce“ 4. ročník „China – CEEC Zhejiang investment projects signature ceremony“ Obchod: Special Products Exhibition of Central and Eastern European Countries 2018 4. ročník „The Cooperation & Matchmaking Meeting for Exhibitors of China-CEEC Expo and Zhejiang Cross-Border Pilot Online Retailers“ China-CEEC Fruit, Vegetables and Meat Exhibition 2018 Semináre rôzneho zamerania: 3. ročník „China – CEEC Cooperation Development forum“ „ China – CEEC Governors and Mayors forum 2018“ 3. ročník „China-CEEC Cooperation Dialogue on Quality Supervision, Inspection and Quarantine“ China – CEEC customs affairs forum 2018 3. ročník „China-CEEC Overseas Chinese Groups and Leaders Summit“ Kultúra, vzdelávanie a cestovný ruch: 5. ročník „ China – CEEC event on Education Cooperation and Exchanges“ 5. ročník „ China – CEEC Tourism Cooperation and Exchange“ 2018 China – CEEC Events on Culture Cooperation and Exchange Organizačné otázky: Nakoľko sa Ningbo nachádza ešte dve hodiny cesty od Šanghaja, organizátori podujatia odporúčajú účastníkom priletieť buď priamo do Ningbo alebo do Šanghaja. Transfer zo Šanghaja do Ningbo bude organizačne aj finančne zastrešený hlavnými organizátormi. V prípade zakúpenia letenky prosím dopredu sa poradiť so zodpovednou osobou SARIO, viď kontakt hore. V prípade záujmu o transfer zo Šanghaja do Ningbo, prosím vyplniť tabuľku v Prílohe č. 1. Pre účastníkov výstavy bude zabezpečená aj kyvadlová doprava v rámci presunov hotel-výstavisko-hotel. Účastníci majú nárok na zľavnené ubytovanie v troch hoteloch, s ktorými organizátori podpísali zmluvu. V prípade záujmu o rezerváciu ubytovania v zazmluvnených hoteloch, prosím o vyplnenie tabuľky v Prílohe č. 2. Rozpis transferu, kyvadlovej dopravy a popis hotela nájdete v Prílohe č. 3. Pre vystavovateľov je počas výstavy zabezpečený bezplatný obed v reštauráciách v rámci výstaviska resp. v jeho blízkosti. Registračný formulár pre záujemcov o stánok sa nachádza v Prílohe č. 4 – poprosíme vyplniť najneskôr do 20. apríla 2018 a poslať to obratom na chongjie.xia@sario.sk Agentúra SARIO tento rok podpísala výhodnú dohodu s organizátorom, ktorá zaručuje slovenským vystavovateľom bezplatne prezentovať svoje produkty na špeciálnom národnom stánku Slovenskej republiky v hale č.1. Návrh národného stánku pošle SARIO jednotlivým zaregistrovaným účastníkom na schválenie. Prosím o vyplnenie tabuľky aké produkty a služby budete vystavovať, tabuľku nájdete v Prílohe č. 5. Výstavná plocha národného stánku je limitovaná, a po naplnení limitu nie je možné poskytnúť výstavný priestor ďalším záujemcom. V prípade záujmu o plochu je potrebné poslať čo najrýchlejšie vyplnenú žiadosť. Počas výstavy sa budú súbežne konať aj rôzne sprievodné podujatia. SARIO priebežne zašle informácie o týchto podujatiach jednotlivým zaregistrovaným účastníkom, ktorí budú mať možnosť na nich participovať. Tento rok sa bude súbežné s výstavou konať aj ministerská konferencia krajín 16+1. Organizátor poslal v predstihu informácie o procese colnej deklarácie tovarových vzoriek. V prípade námornej a leteckej nákladnej prepravy sa odporúča miesto dodania Ningbo. Organizátor má podpísanú zmluvu so špedičnou spoločnosťou, o podmienkach prepravy vzoriek/tovaru sa bližšie dozviete v Prílohe č. 6. SARIO sa tento rok dohodla s Generálnym konzulátom SR v Shanghai, že v prípade účasti viacerých vystavovateľov, vie GK SR v Shanghai zabezpečiť prepravu vzoriek prostredníctvom diplomatického carga. Viac informácií na bruno.hromy@mzv.sk Vzorový dokument a tlačivá (Príloha 7) na zásielku vzoriek do Číny – je potrebné vyplniť najneskôr do 20. apríla 2018 Informácie budú priebežne aktualizované aj na www.sario.sk. Registrácia bude ukončená dňa 20.4.2018. Krátko po tomto termíne sa v SARIO uskutoční ďalšie koordinačné stretnutie vystavovateľov. V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte Chongjie Xia (chongjie.xia@sario.sk, mobil: +421 910 828 321). Zodpovedná osoba v prípade prepravy vzoriek cez diplomatického carga je pán Bruno Hromý, konzul GK SR v Shanghai, bruno.hromy@mzv.sk Záujemca vyplnením registrácie potvrdzuje, že súhlasí so spracovaním a zverejnením uvedených údajov v agentúre SARIO, ktorá nakladá so zverenými informáciami v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov; súhlasí s vytváraním a spracovaním zvukových, vizuálnych, audiovizuálnych záznamov z tohto podujatia; súhlasí so zaradením svojich údajov do elektronickej databázy agentúry SARIO, ako i s poskytnutím týchto údajov tretím osobám, ktoré prejavia záujem o obchodnú spoluprácu.
Miesto konania Čínska ľudová republika, Ningbo city (Ningbo city (provincia Zhejiang), Ningbo International Conference and Exhibition Centre)
Termín registrácie 20.04.2018
Organizátor výstavy Ministerstvo obchodu ČĽR, provinčná vláda Zhejiang, mestská vláda Ningbo
Kontaktná osoba
  • Chongjie Xia; E-mail: chongjie.xia@sario.sk
Kontaktná osoba partnera
  • Bruno Hromý; E-mail: bruno.hromy@mzv.sk
Kapacita účastníkov 0
Link na prihlásenie sa
Oficiálny program
Oficiálna web stránka
Oficiálna web stránka organizátora

 

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore