Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
Detail udalosti

Vytvorené dňa: 25.01.2018      Aktualizované dňa: 25.01.2018

Názov podujatia

EUROSATORY 2018

Termín konania 11.06.2018 - 15.06.2018
Organizácia SARIO

 

Odvetvie (Bez zamerania)
Popis / cieľ Organizátor: Agentúra SARIO v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP', ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ. Cieľová skupina: Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktoré riadne vyplnia registračný formulár so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu si dovoľuje pozvať slovenských malých a stredných podnikateľov so sídlom mimo Bratislavského kraja na možnú prezentáciu v rámci národného stánku na jednom z najvýznamnejších medzinárodných veľtrhov vojenskej pozemnej a leteckej techniky a bezpečnosti EUROSATORY 2018, ktorý sa uskutoční v termíne 11. – 15. júna 2018. Cieľom účasti slovenských spoločností v spoločnej národnej expozícii je možnosť prezentovať svoju podnikateľskú činnosť a predstaviť zahraničným partnerom sortiment svojich výrobkov, ako aj nadviazať obchodné kontakty s cieľom uzatvorenia obchodných kontraktov a exportu výrobkov do zahraničia. Veľtrh EUROSATORY sa radí svojím významom aj rozsahom k najväčším na svete a je určený predovšetkým pre odbornú verejnosť. Koná sa raz za dva roky a v roku 2016 ho navštívilo 213 oficiálnych delegácií z 94 krajín, medzi nimi bolo napríklad aj 13 ministrov obrany. Celková bilancia posledného ročníka veľtrhu činí 57 018 návštevníkov, 1572 vystavovateľov z 56 krajín na ploche 175 tis. m2, pričom konkrétne demonštrácie výrobkov obranného a bezpečnostného priemyslu prebehli ako na zemi, tak aj vo vzduchu a na vode. Na veľtrhu EUROSATORY už tradične vystavujú renomované spoločnosti zaoberajúce sa vývojom a výrobou obranných technológií z technologicky najvyspelejších krajín, ako sú USA, Veľká Británia, Nemecko, Francúzsko, Rusko a i. Ako naznačuje aj samotné zameranie výstavy, je to svetové podujatie predstavujúce produkty obrany a bezpečnosti, ktoré zahŕňa širokú škálu výrobkov od vozidiel (cisterny, tanky, nákladné automobily) cez ľahké zbrane (strelné zbrane, rakety, nože), po komunikačné systémy, uniformy, logistiku, ale aj simuláciu, operačnú medicínu apod. Agentúra SARIO v rámci priamej podpory účasti slovenských spoločností na veľtrhu EUROSATORY 2018 uhradí náklady na vybudovanie spoločnej expozície (prenájom plochy, výstavbu stánku a technické pripojenia), povinný registračný poplatok výstavisku za každého vystavovateľa, základný zápis do katalógu vystavovateľov, ktorý vydáva zahraničný organizátor, výrobu a zápis do vystavovateľského katalógu zúčastnených slovenských spoločností a prípadnú organizáciu a účasť na Slovenskom národnom dni. Zúčastnené slovenské spoločnosti si individuálne hradia náklady na svojich vyslaných zástupcov (cestovné, stravné, ubytovanie) a náklady súvisiace s nadštandardnými požiadavkami. V závislosti od veľkosti prenajatej plochy je účasť na spoločnej expozícii limitovaná na maximálne 9 slovenských spoluvystavovateľov, z uvedeného dôvodu, okrem splnenia podmienok účasti v Schéme na podporu MSP v SR, rozhoduje o účasti dátum a čas riadne vyplnenej a prijatej registrácie vystavovateľa. Prezentačný priestor pre jedného vystavovateľa je cca. do 10 m2. Prioritu zaradenia do spoločnej expozície majú výrobné spoločnosti, ktorých podnikateľská činnosť je spätá so zameraním veľtrhu. REGISTRÁCIA V prípade záujmu o účasť v spoločnej expozícii na veľtrhu EUROSATORY 2018, prosím, vyplňte registračný formulár spolu so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami najneskôr do 13. apríla 2018. Poznámka: V prípade zaplnenia miest pred ukončením registrácie 13. apríla 2018, vzhľadom na limitovaný počet vystavovateľov v rámci národného stánku na veľtrhu MIDEST 2018, si agentúra SARIO vyhradzuje právo ukončiť registráciu skôr.
Miesto konania Paríž (Paris Nord Villepinte Exhibition Center, Paríž, Francúzsko)
Termín registrácie 13.04.2018
Organizátor výstavy SARIO
Kontaktná osoba
Kontaktná osoba partnera
Kapacita účastníkov 0
Link na prihlásenie sa
Oficiálny program
Oficiálna web stránka
Oficiálna web stránka organizátora

 

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore