Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
Detail udalosti

Vytvorené dňa: 25.01.2018      Aktualizované dňa: 25.01.2018

Názov podujatia

Gulfood Dubaj 2018

Termín konania 18.02.2018 - 22.02.2018
Organizácia SARIO

 

Odvetvie (Bez zamerania)
Popis / cieľ Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP', si dovoľuje pozvať slovenských podnikateľov / spolu-vystavovateľov na možnú prezentáciu v rámci národného stánku na medzinárodnom veľtrhu Gulfood Dubaj 2018, ktorý sa bude konať v termíne 18. — 22. februára 2018. Cieľová skupina: malé a stredné podniky zo Slovenskej republiky so sídlom mimo Bratislavského kraja Organizátor národného stánku Slovensko na Gulfood Dubaj 2018: Agentúra SARIO v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP', ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP. Cieľom účasti slovenských spoločností v spoločnej národnej expozícii je možnosť prezentovať svoju podnikateľskú činnosť a predstaviť zahraničným partnerom sortiment svojich výrobkov, ako aj nadviazať obchodné kontakty s cieľom uzatvorenia obchodných kontraktov a exportu výrobkov do zahraničia. Medzinárodný potravinársky veľtrh Gulfood Dubaj 2018 je jedinečný veľtrh svojho druhu na Blízkom Východe. V roku 2017 Gulfood Dubaj privítal viac ako 97 000 návštevníkov na viac ako 1 milión štvorcových metrov výstavného priestoru. Všetky dodatočné informácie o veľtrhu nájdete na: stránke www.gulfood.com Sektorové zameranie: nápoje mliečne výrobky tuky a oleje zdravie, wellness svetové potraviny Agentúra SARIO v rámci priamej podpory účasti slovenských spoločností na veľtrhu Gulfood Dubaj 2018 uhradí náklady na vybudovanie spoločnej expozície (prenájom plochy, výstavbu stánku a technické pripojenia), povinný registračný poplatok výstavisku za každého vystavovateľa, základný zápis do katalógu vystavovateľov, ktorý vydáva zahraničný organizátor, výrobu a zápis do vystavovateľského katalógu zúčastnených slovenských spoločností. Zúčastnené slovenské spoločnosti si individuálne hradia náklady na svojich vyslaných zástupcov (cestovné, stravné, ubytovanie) a náklady súvisiace s nadštandardnými požiadavkami. V závislosti od veľkosti prenajatej plochy je účasť na spoločnej expozícii limitovaná na maximálne 8 slovenských spolu-vystavovateľov, z uvedeného dôvodu, okrem splnenia podmienok účasti v Schéme na podporu MSP v SR, rozhoduje o účasti dátum a čas riadne vyplnenej a prijatej registrácie vystavovateľa. Prezentačný priestor pre jedného vystavovateľa je cca. do 10 m2. Prioritu zaradenia do spoločnej expozície majú výrobné spoločnosti, ktorých podnikateľská činnosť je spätá so zameraním veľtrhu. REGISTRÁCIA V prípade záujmu o účasť v spoločnej expozícii na veľtrhu Gulfood Dubaj 2018, prosím, vyplňte registračný formulár spolu so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami najneskôr do 15. decembra 2017. Registrácia bola ukončená z dôvodu naplnenia kapacity. — Poznámka: V prípade vyplnenia miest pred ukončením registrácie 15. decembra 2017, vzhľadom na limitovaný počet vystavovateľov v rámci národného stánku na veľtrhu Gulfood Dubaj 2018, si agentúra SARIO vyhradzuje právo ukončiť registráciu skôr.
Miesto konania Dubaj (UAE, Dubaj, Dubai World Trade Centre)
Termín registrácie 15.12.2017
Organizátor výstavy SARIO
Kontaktná osoba
Kontaktná osoba partnera
Kapacita účastníkov 0
Link na prihlásenie sa
Oficiálny program
Oficiálna web stránka
Oficiálna web stránka organizátora

 

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore