Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
Detail udalosti

Vytvorené dňa: 20.04.2020      Aktualizované dňa: 07.05.2020

Názov podujatia

SIAL Paríž 2020

Termín konania 18.10.2020 - 22.10.2020
Organizácia SARIO

 

Odvetvie Potravinársky priemysel
Popis / cieľ Cieľom účasti slovenských spoločností v spoločnej národnej expozícii je možnosť prezentovať svoju podnikateľskú činnosť a predstaviť zahraničným partnerom sortiment svojich výrobkov, ako aj nadviazať obchodné kontakty s cieľom uzatvorenia obchodných kontraktov a exportu výrobkov do zahraničia. Výstava SIAL Paríž je jedným z najväčších a najdôležitejších európskych veľtrhov potravín a nápojov pre vystavovateľov, ktorí chcú predviesť svoje výrobky na nových trhoch a pre nové cieľové skupiny. Je to globálna výstava, ktorá spája kľúčových výrobcov a kupujúcich. SIAL Paríž je špecializovanou medzinárodnou platformou pre inovácie v potravinách a realizuje sa každé dva roky s účasťou viac ako 7 000 vystavovateľov a 160 000 návštevníkov z celého sveta. Všetky dodatočné informácie o veľtrhu nájdete na stránke www.sialparis.com Sektorové zameranie veľtrhu: nápoje mliečne výrobky mäsové výrobky ovocie a zelenina organické produkty a wellness morské plody mrazené výrobky hotové jedlá spracovanie potravín ostatné potraviny Agentúra SARIO v rámci priamej podpory účasti slovenských spoločností na veľtrhu SIAL Paríž 2020 uhradí náklady na vybudovanie spoločnej expozície (prenájom plochy, výstavbu stánku a technické pripojenia), povinný registračný poplatok výstavisku za každého vystavovateľa, základný zápis do katalógu vystavovateľov, ktorý vydáva zahraničný organizátor, výrobu a zápis do vystavovateľského katalógu zúčastnených slovenských spoločností. Zúčastnené slovenské spoločnosti si individuálne hradia náklady na svojich vyslaných zástupcov (cestovné, stravné, ubytovanie) a náklady súvisiace s nadštandardnými požiadavkami. V závislosti od veľkosti prenajatej plochy je účasť na spoločnej expozícii limitovaná na maximálne 10 slovenských spoluvystavovateľov, z uvedeného dôvodu, okrem splnenia podmienok účasti v Schéme na podporu MSP v SR, rozhoduje o účasti dátum a čas riadne vyplnenej a prijatej registrácie vystavovateľa. Prezentačný priestor pre jedného vystavovateľa je približne do 10 m2. Prioritu zaradenia do spoločnej expozície majú výrobné spoločnosti, ktorých podnikateľská činnosť je spätá so zameraním veľtrhu.
Miesto konania Francúzska republika, Paríž (Paris Nord Villepinte, Paríž, Francúzsko)
Termín registrácie 15.05.2020
Organizátor výstavy Agentúra SARIO v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP'
Kontaktná osoba
  • Miroslava Kudelásová; E-mail: miroslava.kudelasova@sario.sk
Kontaktná osoba partnera
Kapacita účastníkov 0
Link na prihlásenie sa
Oficiálny program
Oficiálna web stránka
Oficiálna web stránka organizátora

 

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore