Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
Detail udalosti

Vytvorené dňa: 20.04.2020      Aktualizované dňa: 07.05.2020

Názov podujatia

MSV BRNO 2020

Termín konania 05.10.2020 - 09.10.2020
Organizácia SARIO

 

Odvetvie Strojársky priemysel
Popis / cieľ Cieľová skupina V rámci Národného stánku SARIO - slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktoré riadne vyplnia registračný formulár so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami. V rámci Národnej expozície SARIO – slovenské spoločnosti, ktoré nespĺňajú kritérium MSP so sídlom mimo Bratislavského kraja. Cieľom účasti slovenských spoločností je možnosť prezentovať svoju podnikateľskú činnosť, predstaviť zahraničným partnerom sortiment svojich výrobkov a nadviazať obchodné kontakty s cieľom uzatvorenia obchodných kontraktov a exportu výrobkov do zahraničia. Medzinárodný strojársky veľtrh v Brne patrí medzi najvýznamnejšie priemyselné veľtrhy v strednej Európe s každoročnou účasťou viac ako 1660 vystavovateľov a 80 000 návštevníkov. Zo zahraničia prichádza viac ako 50 % vystavovateľov a 16 % návštevníkov. Zastúpené sú všetky kľúčové oblasti strojárskeho a elektrotechnického priemyslu. Hlavné témy veľtrhu MSV 2020 Priemysel 4.0 a digitálna továreň, teda digitalizácia výroby, jeden z hlavných smerov aktuálneho inovačného procesu. Cirkulárna ekonomika-využívanie materiálových zdrojov. Ide o trend, ktorý je jednou z prioritných oblastí udržateľného rozvoja. Ďalšie sektorové zameranie veľtrhu : banská, hutnícka, keramická a sklárska technika materiály a komponenty pre strojárstvo pohony, hydraulika a pneumatika, chladiaca technika a klimatizácia energetika a silnoprúdová elektrotechnika elektronika, automatizácia a meracia technika ekotechnika výskum, vývoj, transfer technológií, finančné a iné služby doprava, manipulácia, priemyselné balenie, skladovanie a logistika chémia pre strojárstvo obrábacie a tvárniace stroje, náradie povrchová a tepelná úprava zlievarenstvo zváranie Detailnejšie informácie o tomto veľtrhu je možné nájsť na stránke https://www.bvv.cz/msv/msv-2020/ Organizátor národného stánku Agentúra SARIO v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritnej osi 11, investičnej priority 3b, špecifického cieľa 11.2 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ. Agentúra SARIO v rámci priamej podpory účasti slovenských spoločností na veľtrhu MSV Brno 2020 uhradí náklady na vybudovanie spoločnej expozície (prenájom plochy, výstavbu stánku a technické pripojenia), povinný registračný poplatok výstavisku za každého vystavovateľa, základný zápis do katalógu vystavovateľov, ktorý vydáva zahraničný organizátor, výrobu a zápis do vystavovateľského katalógu zúčastnených slovenských spoločností. Zúčastnené slovenské spoločnosti si individuálne hradia náklady na svojich vyslaných zástupcov (cestovné, stravné, ubytovanie) a náklady súvisiace s nadštandardnými požiadavkami. V závislosti od veľkosti prenajatej plochy je účasť na spoločnom stánku limitovaná na maximálne 15 slovenských MSP a 10 slovenských spoločností, ktoré nespĺňajú kritérium MSP, z uvedeného dôvodu, okrem splnenia podmienok účasti v Schéme na podporu MSP v SR, rozhoduje o účasti dátum a čas riadne vyplnenej a prijatej registrácie vystavovateľa. Prezentačný priestor pre jedného vystavovateľa je cca do 10 m2. Prioritu zaradenia do spoločného stánku majú výrobné spoločnosti, ktorých podnikateľská činnosť je spätá so zameraním veľtrhu.
Miesto konania Česká republika, Brno (Areál výstaviska Brno, pavilón V, Brno, Česká republika)
Termín registrácie 29.05.2020
Organizátor výstavy Agentúra SARIO v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP'
Kontaktná osoba
  • Dominika Horská; E-mail: horska@sario.sk
  • Dominika Zalubelova; E-mail: zalubelova@sario.sk
Kontaktná osoba partnera
Kapacita účastníkov 0
Link na prihlásenie sa
Oficiálny program
Oficiálna web stránka
Oficiálna web stránka organizátora

 

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore