Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
Detail udalosti

Vytvorené dňa: 02.04.2020      Aktualizované dňa: 07.05.2020

Názov podujatia

Pozvánka na veľtrh KazBuild 2020

Termín konania 08.09.2020 - 11.09.2020
Organizácia SARIO

 

Odvetvie Stavebný priemysel
Popis / cieľ Medzinárodný veľtrh stavebníctva a interiéru KazBuild je najvýznamnejší veľtrh svojho druhu v Kazachstane, ktorý slúži ako efektívna obchodná platforma poskytujúca príležitosť dozvedieť sa viac o inováciách od výrobcov a dodávateľov, rozšíriť trh, nadviazať a udržiavať obchodné partnerstvo. Účastníci majú možnosť zoznámiť sa s najnovšími a aktuálnymi vývojovými trendami v oblasti architektúry, výstavby a dizajnu. Svoju účasť na veľtrhu KazBuild 2020 už potvrdili významné medzinárodné spoločnosti ako Alcotek, Eglo, FINN LOG HOUSES, Fores, Nedex, Hafele, Huntsman, Profil House, Qazaq Mining, Simargl Door Factory, Tikkurilla, Beryozastroymaterialy, Technonikol a iné. Organizátor národného stánku: Agentúra SARIO v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP', ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ. Sektory výstavy: stavebníctvo a stavebné materiály; vybavenie a nástroje; okná a súvisiace technológie; dokončovacie materiály; interiéry; keramika a kameň. Agentúra SARIO v rámci priamej podpory účasti slovenských spoločností na veľtrhu KazBuild 2020 uhradí : náklady na vybudovanie spoločnej expozície (prenájom plochy, výstavbu stánku a technické pripojenia), povinný registračný poplatok výstavisku za každého vystavovateľa, základný zápis do katalógu vystavovateľov, ktorý vydáva zahraničný organizátor, ?výrobu a zápis do vystavovateľského katalógu zúčastnených slovenských spoločností. Zúčastnené slovenské spoločnosti si individuálne hradia náklady na svojich vyslaných zástupcov (cestovné, stravné, ubytovanie) a náklady súvisiace s nadštandardnými požiadavkami. V závislosti od veľkosti prenajatej plochy je účasť na spoločnej expozícii limitovaná na maximálne 6 slovenských spoluvystavovateľov, z uvedeného dôvodu, okrem splnenia podmienok účasti v Schéme na podporu MSP v SR, rozhoduje o účasti dátum a čas riadne vyplnenej a prijatej registrácie vystavovateľa. Prezentačný priestor pre jedného vystavovateľa je cca do 10 m2. Prioritu zaradenia do spoločnej expozície majú výrobné spoločnosti, ktorých podnikateľská činnosť je spätá so zameraním veľtrhu. V roku 2019 sa na výstave KazBuild zúčastnilo 270 spoločností z 22 krajín sveta. Výstavu navštívilo 4 167 špecialistov z 34 krajín s cieľom oboznámiť sa s priemyselnými inováciami a nájsť produkty pre svoj obchodný rozvoj; 78% účastníkov boli medzinárodné spoločnosti, ktoré hľadali partnerov v Kazachstane a Strednej Ázii. Svoje výrobky a služby predstavilo taktiež 12 kolektívnych výstav z Ruska, čo bol počas celej histórie výstavy rekordný počet účastníkov s „kolektívnym“ stánkom. Výstupná správa z Medzinárodného veľtrhu stavebníctva a interiéru KazBuild 2019 Cieľom účasti slovenských spoločností v spoločnej národnej expozícii je možnosť prezentovať svoju podnikateľskú činnosť a predstaviť zahraničným partnerom sortiment svojich výrobkov, ako aj nadviazať obchodné kontakty s cieľom uzatvorenia obchodných kontraktov a exportu výrobkov do zahraničia.
Miesto konania Kazašská republika, Almaty (International Exhibition Centre „ATAKENT“, Almaty, Kazachstan)
Termín registrácie 30.06.2020
Organizátor výstavy Agentúra SARIO v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP'
Kontaktná osoba
  • Miroslava Kudelásová; E-mail: miroslava.kudelasova@sario.sk
Kontaktná osoba partnera
Kapacita účastníkov 0
Link na prihlásenie sa
Oficiálny program
Oficiálna web stránka
Oficiálna web stránka organizátora

 

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore