Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
Detail udalosti

Vytvorené dňa: 21.02.2020      Aktualizované dňa: 07.05.2020

Názov podujatia

ELECTRONICA Mníchov 2020

Termín konania 10.11.2020 - 13.11.2020
Organizácia SARIO

 

Odvetvie Elektrotechnický priemysel
Popis / cieľ Významným benefitom účasti v spoločnej národnej expozícii je možnosť prezentovať svoju podnikateľskú činnosť a predstaviť zahraničným partnerom sortiment svojich výrobkov na väčšej a atraktívnejšej ploche, byť súčasťou oficiálneho programu a možnosť odprezentovať sa aj pred oficiálnymi delegáciami a médiami. Veľtrh Electronica v Mníchove je celosvetovo jeden z najväčších a najdôležitejších veľtrhov v oblasti elektroniky. Na veľtrhu sa očakáva účasť viac ako 3000 vystavovateľov a 70 000 návštevníkov. Veľtrh ponúka excelentnú príležitosť prezentovať produkty z oblasti elektrotechnického priemyslu na tomto špecializovanom fóre s globálnou reputáciou a účasťou. Podujatie sa organizuje len každé 2 roky, čo ho robí ešte prestížnejším. Okrem vystavenia produktov budú mať slovenské spoločnosti možnosť networkingu, ktorý je na veľtrhu týchto rozmerov samozrejmosťou. Všetky dodatočné informácie o veľtrhu nájdete na stránke https://electronica.de/. Sektory výstavy: Automotive Displeje Elektromechanika Elektronický dizajn (ED/EDA) Embedded systémy EMS Služby elektronickej výroby Semikonduktory PCB a iné nosiče obvodov Skúška a meranie Mikro a nanosystémy Pasívne komponenty Senzory Napájacie zdroje Súčasti systému/Zostavy a subsystémy Wireless Všetky dodatočné informácie o veľtrhu nájdete na stránke https://electronica.de/ Agentúra SARIO v rámci priamej podpory účasti slovenských spoločností na veľtrhu Electronica 2020 uhradí: náklady na vybudovanie spoločnej expozície (prenájom plochy, výstavbu stánku a technické pripojenia), povinný registračný poplatok výstavisku za každého vystavovateľa, základný zápis do katalógu vystavovateľov, ktorý vydáva zahraničný organizátor, výrobu a zápis do vystavovateľského katalógu zúčastnených slovenských spoločností. Zúčastnené slovenské spoločnosti si individuálne hradia náklady na svojich vyslaných zástupcov (cestovné, stravné, ubytovanie) a náklady súvisiace s nadštandardnými požiadavkami. V závislosti od veľkosti prenajatej plochy je účasť na spoločnej expozícii limitovaná na maximálne 10 slovenských spoluvystavovateľov, z uvedeného dôvodu, okrem splnenia podmienok účasti v Schéme na podporu MSP v SR, rozhoduje o účasti dátum a čas riadne vyplnenej a prijatej registrácie vystavovateľa. Prezentačný priestor pre jedného vystavovateľa je cca do 10 m2. Prioritu zaradenia do spoločnej expozície majú výrobné spoločnosti, ktorých podnikateľská činnosť je spätá so zameraním veľtrhu.
Miesto konania Nemecká spolková republika, Mníchov (Messe München, Mníchov, Nemecko)
Termín registrácie 18.05.2020
Organizátor výstavy Agentúra SARIO v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP'
Kontaktná osoba
  • Dominika Zalubelová; E-mail: dominika.zalubelova@sario.sk
Kontaktná osoba partnera
Kapacita účastníkov 0
Link na prihlásenie sa
Oficiálny program
Oficiálna web stránka
Oficiálna web stránka organizátora

 

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore