Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
Detail udalosti

Vytvorené dňa: 14.01.2020      Aktualizované dňa: 07.05.2020

Názov podujatia

EUROBLECH Hannover 2020

Termín konania 27.10.2020 - 30.10.2020
Organizácia SARIO

 

Odvetvie (Bez zamerania)
Popis / cieľ Cieľom účasti slovenských spoločností v spoločnej národnej expozícii je možnosť prezentovať svoju podnikateľskú činnosť a predstaviť zahraničným partnerom sortiment svojich výrobkov, ako aj nadviazať obchodné kontakty s cieľom uzatvorenia obchodných kontraktov a exportu výrobkov do zahraničia. EuroBlech je najväčšou výstavou na svete v oblasti spracovania kovových plechov a priťahuje špičkových profesionálov z celého sveta. Výstava sa zameriava na spracovanie plechu na všetkých úrovniach ako pre malé a stredné podniky tak aj pre veľké podniky. Na veľtrhu EuroBLECH 2020, výrobcovia a dodávatelia materiálov, strojov, nástrojov a systémov budú mať príležitosť stretnúť sa s obchodnými návštevníkmi, ktorých požiadavky na inovatívne vybavenie sú značné. S cieľom prispôsobiť svoju produkciu komplexným požiadavkám inteligentnej výroby hľadajú ako vystavovatelia tak aj návštevníci veľtrhu EuroBLECH konkrétne flexibilné a nákladovo efektívne riešenia, aby mohli v budúcnosti úspešne fungovať. EuroBLECH je špecificky zameraný na priemysel spracovania plechov a reprezentuje globálne publikum návštevníkov pripravených investovať a preukázať jasné zameranie na technologickú dokonalosť. V súčasnom prostredí nestabilných trhov je tak významnou platformou pre medzinárodných výrobcov a dodávateľov pre odvetvie spracovania plechov. Agentúra SARIO v rámci priamej podpory účasti slovenských spoločností na veľtrhu EuroBlech 2020 uhradí náklady na vybudovanie spoločnej expozície (prenájom plochy, výstavbu stánku a technické pripojenia), povinný registračný poplatok výstavisku za každého vystavovateľa, základný zápis do katalógu vystavovateľov, ktorý vydáva zahraničný organizátor, výrobu a zápis do vystavovateľského katalógu zúčastnených slovenských spoločností. Zúčastnené slovenské spoločnosti si individuálne hradia náklady na svojich vyslaných zástupcov (cestovné, stravné, ubytovanie) a náklady súvisiace s nadštandardnými požiadavkami. V závislosti od veľkosti prenajatej plochy (60m2) je účasť na spoločnej expozícii limitovaná na maximálne 6 slovenských spoluvystavovateľov, z uvedeného dôvodu, okrem splnenia podmienok účasti v Schéme na podporu MSP v SR, rozhoduje o účasti dátum a čas riadne vyplnenej a prijatej registrácie vystavovateľa. Prezentačný priestor pre jedného vystavovateľa je cca. do 10 m2. Prioritu zaradenia do spoločnej expozície majú výrobné spoločnosti, ktorých podnikateľská činnosť je spätá so zameraním veľtrhu.
Miesto konania Nemecká spolková republika, Hannover (Hannover Messe, Hannover, Nemecko)
Termín registrácie 30.05.2020
Organizátor výstavy Agentúra SARIO v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP'
Kontaktná osoba
  • Igor Uhlík; E-mail: igor.uhlik@sario.sk
Kontaktná osoba partnera
Kapacita účastníkov 0
Link na prihlásenie sa
Oficiálny program
Oficiálna web stránka
Oficiálna web stránka organizátora

 

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore