Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
Detail udalosti

Vytvorené dňa: 03.04.2018      Aktualizované dňa: 03.04.2018

Názov podujatia

Podnikateľská misia do Slovinskej republiky

Termín konania 23.04.2018 - 23.04.2018
Organizácia SARIO

 

Odvetvie (Bez zamerania)
Popis / cieľ Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) pripravuje pri príležitosti oficiálnej návštevy prezidenta SR A. Kisku v Slovinskej republike podnikateľskú misiu, zameranú na podporu hospodárskej a najmä inovačnej spolupráce oboch krajín. Misia bude organizovaná ako jednodňové podujatie, ktorého súčasťou budú B2B rokovania a biznis fórum so slovinskými podnikateľmi, pre ktoré budú preferované spoločnosti sektorového zamerania na smart cities, biotechnológie, inovácie v cestovnom ruchu. Predbežný program: 8.30 Odlet z Bratislavy BTS 9.30 Prílet do Ľubľany 13.00 Biznis fórum, B2B rokovania a recepcia 17.00 Návšteva Inštitútu ABC Accelerator 21.00 Odlet z Ľubľany LJU Doprava: Podnikateľská delegácia je súčasťou oficiálnej návštevy v Slovinskej republiky a doprava bude zabezpečená vládnym špeciálom. Spoluorganizátori: Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) Kancelária prezidenta Slovenskej republiky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Veľvyslanectvo SR v Ľubľane Spoluorganizátori si vzhľadom na obmedzené kapacity vyhradzujú právo výberu účastníkov misie s prihliadnutím na sektorové zameranie a profil účastníka.
Miesto konania Slovinská republika, Ľubľana, Dimičeva 13 (Ľubľana, Slovinsko, Gospodarska zbornica Slovenije, Dimičeva 13)
Termín registrácie 30.03.2018
Organizátor misie Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
Kontaktná osoba
  • Jozef Mader; E-mail: jozef.mader@sario.sk
  • Adam Csuka; E-mail: adam.csuka@sario.sk
Kontaktná osoba partnera
Kapacita účastníkov 0
Link na prihlásenie sa
Oficiálny program
Oficiálna web stránka
Oficiálna web stránka organizátora

 

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore