Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
Detail udalosti

Vytvorené dňa: 03.04.2018      Aktualizované dňa: 03.04.2018

Názov podujatia

Podnikateľská misia do Ruska

Termín konania 09.04.2018 - 12.04.2018
Organizácia SARIO

 

Odvetvie (Bez zamerania)
Popis / cieľ Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP' a v spolupráci so ZÚ SR v Moskve, organizuje v dňoch 9. – 12. apríla 2018 podnikateľskú misiu do Ruskej federácie. Cieľ: Posilnenie hospodárskej spolupráce a priamych podnikateľských kontaktov Podnikateľská misia je určená pre malých a stredných podnikateľov mimo Bratislavského kraja. Predbežný program: 9. 4. 2018 odlet z Bratislavy 10. 4. 2018 Business fórum, Vladimir, Vladimirska oblasť slávnostná recepcia 11. 4. 2018 účasť na IKT konferencii Capacity Russia & CIS 2018, Moskva 12. 4. 2018 odlet z Moskvy Odvetvové a sektorové zameranie misie: elektronický priemysel informačné technológie výroby stavebných materiálov farmaceutický priemysel transport a logistika biotechnológie strojársky priemysel poľnohospodárstvo a potravinárstvo nanotechnológie cestovný ruch Okrem odporúčaných odvetví a sektorov je vítaná aj účasť podnikateľských subjektov s iným zameraním predmetu svojej činnosti. Podpora zo strany SARIO zahŕňa: organizácia tailor-made B2B stret­nutí so zahraničnými spoločnosťa­mi zabezpečenie konferenčných prie­storov spolu s technickým vybave­ním a občerstvením počas trvania B2B stretnutí atraktívny sprievodný program – návšteva IKT konferencie Capacity Russia & CIS 2018, Moskva spoločná preprava nepretržitá asistencia zamestnan­cov agentúry SARIO Podpora nezahŕňa: cestovné a pobytové náklady stravu Prosíme všetkých záujemcov o účasť na misii o vyplnenie online prihlášky, so všetkými povinnými náležitosťami. O účasti na misii rozhoduje dátum a čas registrácie. Neúplné alebo nepravdivo vyplnené prihlášky nebudú akceptované.
Miesto konania Ruská federácia, Moskva (Ruská federácia, Vladimir/Moskva)
Termín registrácie 20.03.2018
Organizátor misie SARIO (Národný projekt)
Kontaktná osoba
  • Martina Babejová; E-mail: martina.babejova@sario.sk; Telefón: +421 2 58 260 271
Kontaktná osoba partnera
Kapacita účastníkov 0
Link na prihlásenie sa
Oficiálny program
Oficiálna web stránka
Oficiálna web stránka organizátora

 

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore