Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
Detail udalosti

Vytvorené dňa: 20.02.2018      Aktualizované dňa: 20.02.2018

Názov podujatia

Podnikateľská misia do Paríža počas veľtrhu MIDEST

Termín konania 27.03.2018 - 29.03.2018
Organizácia SARIO

 

Odvetvie (Bez zamerania)
Popis / cieľ Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP' a v spolupráci so ZÚ SR v Paríži, organizuje v dňoch 27. – 29. marca 2018 podnikateľskú misiu do Paríža počas medzinárodnej výstavy MIDEST. Podnikateľská misia bude organizovaná v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP', ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP. MIDEST je jedinou medzinárodnou výstavou, ktorá sa špecializuje na priemyselné subdodávky (subkontraktačný veľtrh). V rámci najbližšieho ročníka bude veľtrh MIDEST zároveň sprevádzaný troma doplnkovými výstavami, ktoré doplnili priemyselný hodnotový reťazec a ekosystém a vytvorili tak najväčšie priemyselné podujatie európskej dimenzie vo Francúzsku.: INDUSTRIE Paris (výstava pre výrobné technológie a zariadenia) Smart Industries (výstava venovaná priemyslu budúcnosti) Tolexpo (výstava pre zariadenia a riešenia na spracovanie plechov) Cieľová skupina: malé a stredné podniky zo Slovenskej republiky so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktoré spĺňajú podmienky účasti v Schéme na podporu MSP v SR. Cieľom je posilnenie hospodárskej spolupráce a priamych podnikateľských kontaktov. Priebežný program: 27. 3. 2018 Odlet z Bratislavy / Viedne do Paríža 28. 3. 2018 Slovenský Národný deň – Business Fórum v konferenčných priestoroch veľtrhu MIDEST B2B rokovania Návšteva veľtrhu 29. 3. 2018 Návšteva veľtrhu Odchod na Slovensko Sektorové zameranie: výrobné technológie a zariadenia priemysel budúcnosti zariadenia a riešenia na spracovanie plechov doprava (motorové vozidlá, letectvo, železnice, lode) energia (elektrina, ropa a plyn, obnoviteľné zdroje energie) potravinársky priemysel infraštruktúra (mosty, tunely, voda) spotrebný tovar (domáce elektrické, luxusné tovary, šport a voľný čas) chemikálie (kozmetika, liečivá, plasty) iné (obranné, vojenské, kovové, oceľové ...) V rámci veľtrhu MIDEST, je možnosť zúčastniť sa konferencií a prezentovať aktivity SR. Zoznam konferencií na veľtrhu sa nachádza na oficiálnej stránke podujatia. V prípade Vášho záujmu zúčastniť sa konferencie a rečniť, prosím kontaktujte organizátorov podnikateľskej misie. Rovnako, na stránke veľtrhu je možnosť zaregistrovať sa a organizovať vlastné dodatočné B2B rokovania s potenciálnymi partnermi na veľtrhu. Podpora zo strany SARIO zahŕňa: organizácia tailor-made B2B stretnutí so zahraničnými spoločnosťami zabezpečenie konferenčných priestorov spolu s technickým vybavením a občerstvením počas trvania B2B stretnutí vstupenky na veľtrh spoločná preprava nepretržitá asistencia zamestnancov agentúry SARIO Zúčastnené slovenské spoločnosti si individuálne hradia náklady na svojich vyslaných zástupcov (stravné, ubytovanie, letecký transfer).
Miesto konania Francúzska republika, Paríž (Paríž, Francúzsko)
Termín registrácie 13.03.2018
Organizátor misie SARIO (Národný projekt)
Kontaktná osoba
  • Igor Uhlik; E-mail: igor.uhlik@sario.sk
Kontaktná osoba partnera
Kapacita účastníkov 0
Link na prihlásenie sa
Oficiálny program
Oficiálna web stránka
Oficiálna web stránka organizátora

 

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore