Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
Detail udalosti

Vytvorené dňa: 20.02.2018      Aktualizované dňa: 20.02.2018

Názov podujatia

Podnikateľská misia do Istanbulu

Termín konania 13.03.2018 - 14.03.2018
Organizácia SARIO

 

Odvetvie (Bez zamerania)
Popis / cieľ Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) si dovoľuje pozvať slovenských podnikateľov na podnikateľskú misiu do Istanbulu (Turecko) v termíne 13. – 14. marcca 2018. Podnikateľská misia bude organizovaná v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP', ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP. Cieľová skupina: malé a stredné podniky zo Slovenskej republiky so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktoré spĺňajú podmienky účasti v Schéme na podporu MSP v SR Sektorové zameranie: automobilový priemysel energetika IT sektor iné Cieľom účasti slovenských spoločností na podnikateľskej misii je možnosť prezentovať svoju podnikateľskú činnosť a nadviazať obchodné kontakty s cieľom uzatvorenia obchodných kontraktov a exportu výrobkov do zahraničia. Priebežný program: 12. 3. 2018 – Predpokladaný príchod účastníkov, neformálne stretnutie s predstaviteľmi generálneho konzulátu SR v Tureckej republike 13. 3. 2018 – Prezentačná časť s možnosťou krátkej prezentácie vlastnej spoločnosti, B2B rokovania s tureckými spoločnosťami, neformálny networking, občerstvenie 14. 3. 2018 – Návšteva tureckých spoločností, neformálne stretnutia, voľný čas, možnosť odchodu Podpora zo strany agentúry SARIO zahŕňa: zabezpečenie konferenčných priestorov spolu s technickým vybavením a občerstvením počas trvania B2B stretnutí logistika v teritóriu nepretržitá asistencia zamestnancov agentúry SARIO Zúčastnené slovenské spoločnosti si individuálne hradia náklady na svojich vyslaných zástupcov (stravné, ubytovanie, letecký transfer). REGISTRÁCIA V prípade záujmu o účasť v na podnikateľskej misii do Istanbulu, prosím, vyplňte registračný formulár spolu so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami najneskôr do 20. 2. 2018. Poznámka: V prípade naplnenia kapacity pred ukončením registrácie, t.j. pred dátumom 20. 2. 2018, si agentúra SARIO vyhradzuje právo ukončiť registráciu skôr.
Miesto konania Turecká republika, Istanbul (Istanbul, Turecko)
Termín registrácie 20.02.2018
Organizátor misie SARIO
Kontaktná osoba
  • Igor Uhlik; E-mail: igor.uhlik@sario.sk
Kontaktná osoba partnera
Kapacita účastníkov 0
Link na prihlásenie sa
Oficiálny program
Oficiálna web stránka
Oficiálna web stránka organizátora

 

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore