Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
Detail udalosti

Vytvorené dňa: 25.01.2018      Aktualizované dňa: 25.01.2018

Názov podujatia

Podnikateľská misia do Dubaja

Termín konania 18.02.2018 - 21.02.2018
Organizácia SARIO

 

Odvetvie Potravinársky priemysel
Popis / cieľ Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) si dovoľuje pozvať slovenských podnikateľov na podnikateľskú misiu do Dubaja spojenú s návštevou veľtrhu Gulfood Dubaj 2018, ktorá sa bude konať v termíne 18. – 21. februára 2018. Podnikateľská misia bude organizovaná v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP', ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP. Cieľová skupina: malé a stredné podniky zo Slovenskej republiky so sídlom mimo Bratislavského kraja Sektorové zameranie: potravinársky priemysel: nápoje, mliečne výrobky, tuky a oleje, zdravie, wellness, svetové potraviny Podnikateľská misia je spojená s návštevou medzinárodného potravinárskeho veľtrhu Gulfood Dubaj 2018, ktorý je jedinečným veľtrhom svojho druhu na Blízkom Východe. V roku 2017 Gulfood Dubaj privítal viac ako 97 000 návštevníkov na viac ako 1 milión štvorcových metrov výstavného priestoru. Všetky dodatočné informácie o veľtrhu nájdete na stránke: www.gulfood.com Cieľom účasti slovenských spoločností na podnikateľskej misii je možnosť prezentovať svoju podnikateľskú činnosť a nadviazať obchodné kontakty s cieľom uzatvorenia obchodných kontraktov a exportu výrobkov do zahraničia. Predbežný program: 18. 2. (nedeľa) — odlet v neskorých večerných hodinách vládnym špeciálom, zabezpečeným s podporou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. 19. 2. (pondelok) — skorý prílet do Dubaja, individuálny program 20. 2. (utorok) o 11.30 — účasť na podujatí Slovenský národný deň organizovaného v priestoroch výstaviska, individuálne B2B rokovania so spoločnosťami zo Spojených arabských emirátov 21. 2. (streda) — návšteva veľtrhu Gulfood Dubaj 2018, individuálny program na veľtrhu Podpora zo strany agentúry SARIO zahŕňa: vstupenky na veľtrh Gulfood Dubaj 2018 zabezpečenie konferenčných priestorov spolu s technickým vybavením a občerstvením počas trvania B2B stretnutí spoločná preprava nepretržitá asistencia zamestnancov agentúry SARIO Zúčastnené slovenské spoločnosti si individuálne hradia náklady na svojich vyslaných zástupcov (stravné, ubytovanie). Účasť na misii je limitovaná. Okrem splnenia podmienok účasti v Schéme na podporu MSP v SR, o účasti rozhoduje dátum a čas riadne vyplnenej a prijatej registrácie uchádzača. Prioritu majú spoločnosti, ktorých podnikateľská činnosť je spätá so sektorovým zameraním misie. REGISTRÁCIA V prípade záujmu o účasť v na podnikateľskej misii do Dubaja, prosím, vyplňte registračný formulár spolu so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami najneskôr do 6. 2. 2018. KONTAKT Jana Boor, T: +421 2 58 260 311, E: jana.boor@sario.sk, M: +421 910 828 267 Martina Babejová, T: +421 2 58 260 271, E: babejova@sario.sk, M: +421 910 828 216 — Poznámka: Počet účastníkov misie je limitovaný. V prípade naplnenia kapacity pred ukončením registrácie, t.j. pred dátumom 6. 2. 2018, si agentúra SARIO vyhradzuje právo ukončiť registráciu skôr.
Miesto konania Dubaj (Dubaj, Dubai World Trade Centre, Spojené arabské emiráty)
Termín registrácie 06.02.2018
Organizátor misie SARIO
Kontaktná osoba
  • Jana Boor; E-mail: jana.boor@sario.sk; Telefón: +421 2 58 260 311
  • Martina Babejová; E-mail: babejova@sario.sk; Telefón: +421 2 58 260 271
Kontaktná osoba partnera
Kapacita účastníkov 0
Link na prihlásenie sa
Oficiálny program
Oficiálna web stránka
Oficiálna web stránka organizátora

 

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore