Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
Detail udalosti

Vytvorené dňa: 10.01.2023      Aktualizované dňa: 10.01.2023

Názov podujatia

Podnikateľská misia do VIETNAMU – VIETNAM EXPO 2023

Termín konania 10.04.2023 - 16.04.2023
Organizácia SARIO

 

Odvetvie IT
Popis / cieľ Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritnej osi 11, investičnej priority 3b, špecifického cieľa 11.2 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ, má záujem zorganizovať podnikateľskú misiu do Vietnamu v termíne 10. – 16. apríla 2023 na podujatie VIETNAM EXPO 2023 Cieľová skupina Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja Sektorové zameranie misie IT, Inteligentné obnoviteľné energie, Smart cities, Inovácie Webová stránka podujatia: https://vietnamexpo.com.vn/en Podujatie VIETNAM EXPO, ktorého cieľom je podporiť obchodnú spoluprácu medzi Vietnamom a zainteresovanými krajinami, je už viac ako 30 rokov organizované ministerstvom priemyslu a obchodu Vietnamu. Táto výstava sa z hľadiska návštevnosti a obchodného obratu osvedčila ako najväčší obchodný veľtrh vo Vietname. Podujatie pokrýva rôzne priemyselné odvetvia ako poľnohospodárstvo, potravinárstvo, strojárstvo, digitálne technológie, smart cities, podpora obchodu, logistika a iné. Výstava každoročne priťahuje záujem a účasť organizácií z viac ako 40 krajín celého sveta na podporu obchodu a investícií rovnako ako aj domáce podnikateľské subjekty. Slovenským MSP podnikateľskej misie tak bude umožnená účasť na výstave s cieľom zviditeľniť ich aktivity a mať relevantné B2B a B2G rokovania. Za týmto účelom budú mať spoločnosti počas priebehu podnikateľskej misie taktiež možnosť navštíviť vietnamské IT a inovačné spoločnosti v Hanoi a v Hočiminovom meste. V rámci podnikateľskej misie bude zo strany agentúry SARIO zabezpečené: Vstupenky na VIETNAM EXPO 2023 pre jedného zástupcu MSP Subdodávateľské služby za účelom vyhľadávania relevantných zahraničných obchodných partnerov v Hanoi a v Hočiminovom meste Ubytovanie v teritóriu počas trvania misie pre jedného zástupcu MSP Transfer v rámci aktívneho programu podnikateľskej misie Vnútroštátny let z Hanoi do Hočiminovho mesta pre jedného zástupcu MSP Asistencia zamestnancov SARIO v teritóriu počas celého trvania podnikateľskej misie Podpora nezahŕňa: Letenky do/z Vietnamu Transfer z letiska na ubytovanie / z ubytovania na letisko v deň príchodu / odchodu Iné náklady súvisiace s individuálnymi a nadštandardnými požiadavkami uchádzačov PREDBEŽNÝ PROGRAM 10.04.2023 – individuálny odlet do mesta Hanoi, Vietnam 11.04.2023 – prílet do Hanoi, check-in v hoteli 12.04.2023 – B2B / návšteva IT firiem v meste Hanoi 13.04.2023 – Účasť na VIETNAM EXPO 2023 14.04.2023 – check-out, presun vnútroštátnym letom do Hočiminovho mesta, check-in 15.04.2023 – B2B / návšteva IT firiem v Hočiminovom meste 16.04.2023 – individuálny odlet Program je predbežný a môže byť v procese prípravy podujatia upravovaný! Zmeny môžu byť podmienené aj aktuálnou COVID-19 situáciou.
Miesto konania Vietnamská socialistická republika, Hanoi (Hanoi, Hočiminovo mesto; Vietnam)
Termín registrácie 31.01.2023
Organizátor misie Agentúra SARIO v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP'
Kontaktná osoba
  • Michal Wuketich; E-mail: wuketich@sario.sk
Kontaktná osoba partnera
Kapacita účastníkov 0
Link na prihlásenie sa
Oficiálny program
Oficiálna web stránka
Oficiálna web stránka organizátora

 

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore