Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
Detail udalosti

Vytvorené dňa: 17.01.2022      Aktualizované dňa: 17.01.2022

Názov podujatia

Podnikateľská misia - NEW YORK FINTECH WEEK 2022

Termín konania 18.04.2022 - 22.04.2022
Organizácia SARIO

 

Odvetvie IT
Popis / cieľ Cieľová skupina Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja Sektorové zameranie veľtrhu: IKT so špeciálnym zameraním na finančné technológie Webová stránka podujatia: https://empirestartups.com/events/new-york-fintech-week/ V rámci podnikateľskej misie bude zo strany agentúry SARIO zabezpečené: Vstupenky na Empire Fintech Conference (https://empirestartups.com/events/fintech-conference/) Subdodávateľské služby za účelom vyhľadávania relevantných zahraničných obchodných partnerov Ubytovanie v teritóriu pre jedného zástupcu spoločnosti Propagačné materiály Asistencia zamestnancov SARIO v teritóriu počas celého trvania podnikateľskej misie Podpora nezahŕňa: Letenky Iné náklady súvisiace s individuálnymi a nadštandardnými požiadavkami uchádzačov PREDBEŽNÝ PROGRAM 17. – 18.4.2022 – individuálny prílet do teritória 19.4.2022 – účasť na Empire Fintech Conference 20.4.2022 – rokovania s relevantnými americkými partnermi 21.4.2022 – účasť na Banking Innovation Roundtable 22.4.2022 – rokovania s relevantnými miestnymi inštitúciami/individuálny program 23.4.2022 – individuálny odlet z teritória, ukončenie podnikateľskej misie Program je predbežný a môže byť v procese prípravy podujatia upravovaný! Zmeny môžu byť podmienené aj aktuálnou COVID-19 situáciou.
Miesto konania Spojené štáty americké, New York (Agentúra SARIO v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP')
Termín registrácie 16.01.2022
Organizátor misie
Kontaktná osoba
  • Michaela Slimáková; E-mail: michaela.slimakova@sario.sk
Kontaktná osoba partnera
Kapacita účastníkov 0
Link na prihlásenie sa
Oficiálny program
Oficiálna web stránka
Oficiálna web stránka organizátora

 

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore