Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
Detail udalosti

Vytvorené dňa: 01.10.2021      Aktualizované dňa: 01.10.2021

Názov podujatia

Podnikateľská misia do Španielska v rámci Smart City Expo World Congress 2021, Barcelona

Termín konania 15.11.2021 - 18.11.2021
Organizácia SARIO

 

Odvetvie (Bez zamerania)
Popis / cieľ Čo je príkladom inteligentného mesta? Napríklad také inteligentné parkovanie môže pomôcť vodičom nájsť parkovacie miesto a tiež umožniť digitálne platby. Ďalším príkladom by mohlo byť inteligentné riadenie dopravy na monitorovanie dopravných tokov a optimalizáciu semaforov, aby sa znížilo preťaženie, pričom služby zdieľania jazdy je možné riadiť aj inteligentnou mestskou infraštruktúrou. Barcelona je jedným z prvých európskych miest, ktoré adaptovalo inteligentné technológie. Jej mestská infraštruktúra je veľmi rozvinutá s pozoruhodným otvoreným dátovým portálom, dobrým pokrytím senzorov kvality vzduchu, rozšíreným verejným wi-fi a inými modernými vymoženosťami. Svetový kongres Smart City Expo existuje s cieľom posilniť postavenie miest a kolektivizovať mestské inovácie na celom svete. Podujatie sa prostredníctvom podpory sociálnych inovácií, vytvárania partnerstiev a identifikácie podnikateľských príležitostí zameriava na vytváranie lepšej budúcnosti miest a občanov na celom svete. Počas posledného konania kongresu v roku 2019 sa tohto podujatia zúčastnilo okolo 24000 návštevníkov a viac ako 1000 vystavovateľov. Cieľová skupina: Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja Sektorové zameranie podnikateľskej misie: Digitálna transformácia, informácie, telekomunikácia, spracovanie údajov Urbanizácia, vybavenie pre verejné zariadenia, rozvoj miest Mobilita Riadenie a financie Webová stránka podujatia: Smart City Expo World Congress 2021 V rámci podnikateľskej misie bude zo strany agentúry SARIO zabezpečené: Vstupenky na kongres Smart City Expo World Congress 2021 pre jednu osobu na firmu Transfer v teritóriu v rámci programu podnikateľskej misie Networkingové B2B podujatie Konferenčné priestory spolu s technickým vybavením počas trvania B2B stretnutí Propagačné materiály Asistencia zamestnancov SARIO v teritóriu počas trvania podnikateľskej misie Ubytovanie počas trvania misie pre jednu osobu na firmu Podpora nezahŕňa: Letenky, resp., inú formu dopravy do teritória iné náklady súvisiace s individuálnymi a nadštandardnými požiadavkami uchádzačov
Miesto konania Španielske kráľovstvo, Barcelona (Barcelona, Španielsko)
Termín registrácie 11.10.2021
Organizátor misie Agentúra SARIO v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP'
Kontaktná osoba
  • Michal Wuketich; E-mail: wuketich@sario.sk
Kontaktná osoba partnera
Kapacita účastníkov 0
Link na prihlásenie sa
Oficiálny program
Oficiálna web stránka
Oficiálna web stránka organizátora

 

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore