Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
Detail udalosti

Vytvorené dňa: 15.04.2021      Aktualizované dňa: 15.04.2021

Názov podujatia

Podnikateľská misia na veľtrh Middle East Energy Dubai 2021

Termín konania 12.06.2021 - 17.06.2021
Organizácia SARIO

 

Odvetvie (Bez zamerania)
Popis / cieľ Cieľová skupina: Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja Sektorové zameranie podnikateľskej misie: Elektrotechnický priemysel Energetický priemysel Informačné technológie Webová stránka podujatia: Middle East Energy Dubai Veľtrh Middle East Energy (MEE) je jedným z najdôležitejších podujatí v sektore energetiky a inovácií v rámci elektrotechnického a energetického priemyslu. Podujatie má 45 ročnú históriu a už tradične láka množstvo odborníkov z radov výrobcov, distribútorov, ale aj vedeckých profesionálov v oblasti energetiky a elektrotechniky. 46. ročník bude z dôvodu prebiehajúcej pandémie covid-19 po prvýkrát prebiehať nielen prostredníctvom fyzickej účasti, ale aj prostredníctvom online platformy. V priebehu prvých štyroch týždňov podujatia budú mať účastníci možnosť zapojiť sa do konferencií, panelových diskusií a rokovaní v rámci vopred definovaných tém. Témy veľtrhu: Obnoviteľné zdroje energie Prenos a distribúcia energie Kritická a záložná energia Manažment a spotreba energie Inteligentné riešenia (smart solutions) Po štyroch týždňoch online účasti, budú mať všetky spoločnosti možnosť zúčastniť sa podujatia priamo v Dubaji. Súčasťou fyzickej účasti bude nielen možnosť rokovať priamo s arabskými a zahraničnými potenciálnymi obchodnými partnermi, ale aj vidieť najnovšie technológie a trendy v energetickom priemysle. Súčasťou fyzického podujatia bude aj Global Energy & Utilities Forum (E&U Forum). Každoročne priláka podujatie MEE množstvo návštevníkov aj vystavovateľov - tento rok 1200 vystavovateľov zo 131 krajín sveta. Zástupcovia slovenských spoločností budú mať možnosť vypočuť si viac ako 150 odborníkov z rôznych segmentov energetického priemyslu a smart riešení. Jedným z hlavných tém 46. ročníka bude aj téma vodíkových technológií. V rámci podnikateľskej misie bude zo strany agentúry SARIO zabezpečené: Vstupenky na veľtrh a úhrada poplatkov za B2B rokovania (vynímajúc vstupenky na konferenčnú časť podujatia) pre jedného zástupcu spoločnosti Transfer v teritóriu v rámci programu podnikateľskej misie Subdodávateľské služby za účelom vyhľadávania relevantných zahraničných obchodných partnerov Ubytovanie v teritóriu pre jedného zástupcu spoločnosti PCR testy pre jedného zástupcu spoločnosti (72h pred odletom zo SR) Propagačné materiály Asistencia zamestnancov SARIO v teritóriu počas celého trvania podnikateľskej misie Podpora nezahŕňa: letenky iné náklady súvisiace s individuálnymi a nadštandardnými požiadavkami uchádzačov
Miesto konania Spojené arabské emiráty, Dubaj (Dubaj, SAE)
Termín registrácie 27.04.2021
Organizátor misie Agentúra SARIO v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP'
Kontaktná osoba
  • Tomáš Šándor; E-mail: tomas.sandor@sario.sk
Kontaktná osoba partnera
Kapacita účastníkov 0
Link na prihlásenie sa
Oficiálny program
Oficiálna web stránka
Oficiálna web stránka organizátora

 

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore