Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
Detail udalosti

Vytvorené dňa: 21.01.2021      Aktualizované dňa: 21.01.2021

Názov podujatia

Podnikateľská misia do Dubaja – Cybertech Global UAE Dubai

Termín konania 03.04.2021 - 08.04.2021
Organizácia SARIO

 

Odvetvie IT
Popis / cieľ Cieľová skupina: Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja Sektorové zameranie veľtrhu: informačno-komunikačné technológie kybernetická bezpečnosť Webová stránka podujatia: cybertechconference.com CyberTech Global je každoročne najväčším podujatím, mimo USA, zameraným na technológie a riešenia v oblasti kybernetickej bezpečnosti naprieč rôznymi oblasťami priemyslu ako námorníctvo, letectvo, finančníctvo, zdravotníctvo a i. Súčasťou podujatia sú nielen kvalitné konferencie najvyšších odborníkov a predstaviteľov štátu, ale aj výstavná hala so stánkami najvýznamnejších spoločností z predmetnej oblasti. Zároveň je súčasťou aj vlastná networkingová platforma, ktorá ponúka zúčastňujúcim sa spoločnostiam možnosť individuálnych B2B rokovaní priamo na mieste konania. Každý rok sa podujatia zúčastňujú tisícky návštevníkov z vyše 80 krajín sveta. Popri najvyšších predstaviteľoch významných spoločností sú súčasťou podujatia už tradične aj vysoko postavení predstavitelia štátnych aparátov, investori či zástupcovia akademickej obce. Tradične sa Cybertech koná v hlavnom meste Izraela, Tel Avive, avšak z pandemických dôvodov bolo pre tento rok určené nové miesto konania – Dubaj, SAE. Dôvodom výberu tohto teritória však nie je len pandémia COVID-19, ale aj vysoký potenciál SAE v rozvoji inovačných technológií, z dôvodu snahy diverzifikácie národného hospodárstva, ktorej jedným z hlavných aparátov je práve podpora inovácií, vedy a výskumu. Cybertech Global UAE-Dubai je práve z vyššie spomínaných dôvodov najvhodnejším podujatím pre rozvoj aktivít slovenských MSP v sektore IKT so špeciálnym zameraním na kyberbezpečnosť, a to nielen v teritóriu SAE, ale aj v ďalších krajinách GCC a v Izraeli. V rámci podnikateľskej misie bude zo strany agentúry SARIO zabezpečené: Vstupenky na veľtrh a úhrada poplatkov za B2B rokovania (vynímajúc vstupenky na konferenčnú časť podujatia) pre jedného zástupcu spoločnosti Transfer v teritóriu v rámci programu podnikateľskej misie Subdodávateľské služby za účelom vyhľadávania relevantných zahraničných obchodných partnerov Ubytovanie v teritóriu pre jedného zástupcu spoločnosti PCR testy pre jedného zástupcu spoločnosti (72h pred odletom zo SR) Propagačné materiály Asistencia zamestnancov SARIO v teritóriu počas celého trvania podnikateľskej misie Podpora nezahŕňa: letenky iné náklady súvisiace s individuálnymi a nadštandardnými požiadavkami uchádzačov
Miesto konania Spojené arabské emiráty, Dubaj (Dubaj, SAE)
Termín registrácie 12.02.2021
Organizátor misie Agentúra SARIO v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP'
Kontaktná osoba
  • Simona Novosadová; E-mail: simona.novosadova@sario.sk
Kontaktná osoba partnera
Kapacita účastníkov 0
Link na prihlásenie sa
Oficiálny program
Oficiálna web stránka
Oficiálna web stránka organizátora

 

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore