Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
Detail udalosti

Vytvorené dňa: 03.06.2020      Aktualizované dňa: 03.06.2020

Názov podujatia

Podnikateľská misia do Petrohradu pri príležitosti Dní priemyslu a inovácií

Termín konania 09.11.2020 - 13.11.2020
Organizácia SARIO

 

Odvetvie (Bez zamerania)
Popis / cieľ Potenciálne sektory: Kovoobrábanie Strojárstvo Chemický priemysel Priemysel 4.0 Smart cities Inovačné technológie Vítaná je účasť spoločností aj z iných sektorov so záujmom o dané teritórium. Petrohrad, ktorý v Rusku často označujú aj za svoje „severné hlavné mesto“, patrí medzi najväčšie ekonomické, vedecké a kultúrne centrá krajiny. Svojou úrovňou ekonomického rozvoja mu prináleží druhá priečka (hneď po Moskve) spomedzi všetkých miest Ruskej federácie. Unikátne geografické rozpoloženie Petrohradu (z jednej strany najrozvinutejšie regióny RF a z druhej strany krajiny EÚ) mestu umožnilo stať sa centrom ruskej a medzinárodnej logistiky. V ekonomike Petrohradu dominuje priemyselná výroba, konkrétne ťažké a energetické strojárstvo. Na ekonomike mesta sa spolupodieľa hutníctvo, výroba strojov, farmaceutický, potravinársky a ľahký priemysel. Podrobná ekonomická informácia o Petrohrade je dostupná ku stiahnutiu tu. Dni priemyslu a inovácií sú každoročným podujatím zameraným prioritne na inovačné technológie a predstavujú atraktívnu B2B platformu pre spoločnosti aktívne v týchto odvetviach. V roku 2019 sa na podujatí zúčastnilo viac než 8000 odborníkov zo 40 regiónov Ruskej federácie a 17 krajín sveta. Dni priemyslu a inovácií pozostávajú taktiež z výstavnej časti, v rámci ktorej sa v minulom roku predstavilo viac než 150 spoločností. Pre účastníkov bude pripravený atraktívny program pozostávajúci z B2B rokovaní s ruskými obchodnými partnermi, sprievodný doplnkový program vrátane návštev podnikov Petrohradu a Leningradskej oblasti a návšteva Dní priemyslu a inovácií v Petrohrade (zahŕňajúce podujatia: Petrohradské medzinárodné inovačné fórum, fórum Ruský priemyselník a výstavy Ochrana pred koróziou a Zváranie). Dovoľujeme si Vás informovať, že v súvislosti s aktuálnou zdravotnou situáciou bolo výstaviskom prijaté rozhodnutie zredukovať výstavnú plochu podujatí a zamerať aktivity Dní priemyslu a inovácií prioritne na B2B platformu. V prípade záujmu o dodatočné informácie súvisiace s týmto opatrením nás neváhajte kontaktovať. V rámci podnikateľskej misie bude zo strany agentúry SARIO zabezpečené: organizácia B2B stretnutí s relevantnými ruskými obchodnými partnermi konferenčné priestory spolu s technickými vybavením počas trvania B2B stretnutí preprava v teritóriu v rámci programu podnikateľskej misie návšteva relevantných ruských spoločností asistencia zamestnancov SARIO v teritóriu počas celého trvania podnikateľskej misie zabezpečenie a úhrada vstupných poplatkov na Dni priemyslu a inovácií pre MSP so sídlom mimo Bratislavského kraja. Podpora nezahŕňa: pobytové náklady transfer do teritória víza (bezplatné víza do Petrohradu a Leningradskej oblasti je možné vybaviť si online tu) iné náklady súvisiace s individuálnymi nadštandardnými požiadavkami
Miesto konania Ruská federácia, Petrohrad (Petrohrad, Leningradská oblasť, Ruská federácia)
Termín registrácie 19.06.2020
Organizátor misie Agentúra SARIO v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP'
Kontaktná osoba
  • Samuel Čellár; E-mail: samuel.cellar@sario.sk
Kontaktná osoba partnera
Kapacita účastníkov 0
Link na prihlásenie sa
Oficiálny program
Oficiálna web stránka
Oficiálna web stránka organizátora

 

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore