Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
Informovanie o investičných seminároch a podujatiach SARIO - detail podujatia

Vytvorené dňa: 03.04.2018      Aktualizované dňa: 03.04.2018

Názov podujatia

Slovenská kooperačná burza Nitra 2018

Termín konania 23.05.2018 - 23.05.2018
Organizácia SARIO

 

Odvetvie Strojársky priemysel
Popis / cieľ Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) vás pozýva na kooperačné podujatie a panelovú diskusiu o najnovších trendoch v strojárstve Slovenská kooperačná burza Nitra 2018, ktoré sa bude konať dňa 23. mája 2018 v pavilóne K, výstaviska Agrokomplex v Nitre. Podujatie sa koná ako sprievodný program 25.ročníka Medzinárodného strojárskeho veľtrhu. PRACOVNÝ PROGRAM PODUJATIA 1. B2B rokovania podľa vopred naplánovaných harmonogramov 2. Panelová diskusia - Automobilové strojárstvo a mobilita budúcnosti /Výzvy zamerané na podporu inovácií • požiadavky automobilového priemyslu • automatizácia a robotizácia • elektromobilita • dotácie a výzvy pre výskum a vývoj 3. SARIO – Partner v regiónoch - Služby a produkty na podporu exportnej pripravenosti a prezentácie na domácom aj zahraničnom trhu pre slovenské spoločnosti zo všetkých regiónov Slovenska. Odbor zahraničného obchodu agentúry SARIO • ponuka účasti slovenským etablovaným spoločnostiam na podnikateľských misiách v sprievode oficiálnych delegácií v zahraničí Pre viac informácií si prečítajte profil spoločnosti na stránke podujatia a v procese výberu spoločností na rokovanie zvoľte SARIO-Foreign Trade Department. Odbor investičných projektov agentúry SARIO • investičná pomoc a poradenstvo, sourcingové aktivity Pre viac informácií si prečítajte profil spoločnosti na stránke podujatia a v procese výberu spoločností na rokovanie zvoľte SARIO-Investment Project Department. Regionálne kancelárie agentúry SARIO • ponuka najväčšej databázy priemyselných nehnuteľností • možnosť vybrať, predať , prenajať či kúpiť najvýhodnejšie miesto na Vaše podnikanie Pre viac informácií si prečítajte profil spoločnosti na stránke podujatia a v procese výberu spoločností na rokovanie zvoľte SARIO-Regional Offices Department. Národný projekt Podpora internacionalizácie MSP agentúry SARIO /pre MSP mimo Bratislavského kraja/ • výstavy a veľtrhy v zahraničí - možnosť prezentácie v národnom stánku • rozvoj dodávateľských reťazcov – možnosť zapojenia sa do národných a nadnárodných dodávateľských sietí Pre viac informácií si prečítajte profil spoločnosti na stránke podujatia a v procese výberu spoločností na rokovanie zvoľte SARIO-National Project. 4. Konzultácie s odbornými partnermi a partnermi podujatia ČSOB-financovanie medzinárodného obchodu, projektové financovanie SOPK- nástroje projektu Smart Factory Hub na medzinárodný transfer inovácií Industry 4.0, výzvy a schémy podpory Sekcia štrukturálnych fondov MH SR - aktuálne výzvy Operačného programu Výskum a inovácie (OP VaI) Investment support association ISA-poradenstvo a služby pre investorov Stuba Green Team Revue priemyslu Technická unverzita Košice ??Základné informácie ako aj individuálne poradenstvo budú poskytované počas celého podujatia.? 5. Neformálny networking, káva a občerstvenie počas celého pracovného dňa Ako prebiehajú podujatia 'Slovenská kooperačná burza' si môžete pozrieť vo videozázname: Ponúknite alebo získajte technológie, nástroje, riešenia, výrobky a služby v oblasti strojárstva, prezentujte vaše inovatívne nápady v oblasti strojárskej výroby a pritiahnite pozornosť možných partnerov/investorov na spoluprácu, zoznámte sa s perspektívnymi partnermi v rámci jedného dňa, znížite množstvo času a financií na hľadanie nových partnerov.
Miesto konania Slovenská republika, Nitra, Agrokomplex null (Pavilón K, Agrokomplex, Nitra)
Termín registrácie
Organizátor SARIO
Kontaktná osoba
  • Naďa Hladká; E-mail: matchmaking@sario.sk; Telefón: +421 2 582 60 321
Kontaktná osoba partnera
Kapacita účastníkov
Poplatky
Link na prihlásenie sa
Oficiálny program
Oficiálna web stránka
Oficiálna web stránka organizátora

 

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore