Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.


ES28 Informovanie o investičných seminároch a podujatiach SARIO

Vytvorené dňa: 28.11.2014     Aktualizované dňa: Mon Mar 06 10:58:43 CET 2017

Služba umožní, aby SARIO zverejnilo pripravené informácie o investičných seminároch a podujatiach konaných v zahraničí na webovom portáli ES MHSR, aby si tieto informácie mohol prečítať potenciálny zahraničný investor, a v prípade potreby sa zúčastniť takého podujatia/seminára. Minoritne je miesto výkonu podujatia i v SR.

Správne poplatky
Služba nie je spoplatnená.

Prílohy
Žiadosť nevyžaduje prílohy.

Používatelia

Podnikateľ, Občan

Návod

Pri využívaní služby postupujte nasledovne:

  • Vyhľadajte informácie o pripravovaných podujatiach a investičných seminároch SARIO.
  • Prihláste sa na zvolené podujatie alebo investičný seminár (z detailu zvoleného podujatia alebo prostredníctvom služby ES14 Prihlasovanie sa na podujatia SARIO a MH SR).
  • Informáciu o akceptovaní Vašej prihlášky získate vo Vašej elektronickej schránke (www.slovensko.sk).
  • Zúčastnite sa zvoleného podujatia alebo investičného seminára.
  • Vyjadrite mieru spokojnosti s absolvovaným podujatím alebo investičným seminárom vyplnením elektronického formulára.

Súvisiace služby

Príručka k el. službe
Elektronická príručka [.pdf, 1,95 MB]


Možnosti služby


Podania

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.7

Hore