Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
Informovanie o investičných seminároch a podujatiach SARIO - detail podujatia

Vytvorené dňa: 03.04.2018      Aktualizované dňa: 03.04.2018

Názov podujatia

Aplikácia zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia pri podnikaní na zahraničných trhoch a novinky v medzinárodnom zdaňovaní

Termín konania 10.04.2018 - 10.04.2018
Organizácia SARIO

 

Odvetvie (Bez zamerania)
Popis / cieľ Otvorenie slovenskej ekonomiky a s tým súvisiace podnikateľské aktivity spojené so zahraničím prinášajú nielen možnosť zefektívnenia ekonomických výsledkov podnikateľov, ale aj s tým spojené riziká, ktorým sa možno vyhnúť, resp. eliminovať ich vplyv len dobrou znalosťou ekonomických podmienok podnikania. Veľmi dôležitým faktorom na určenie ekonomickej efektívnosti podnikateľských aktivít je znalosť daňových zákonov. Cieľom pripravovaného seminára je poskytnúť podnikateľom, ktorí expandujú do zahraničia, resp. ktorí len plánujú expandovať, bližšie informácie súvisiace s problematikou medzinárodného zdanenia so zameraním na fungovanie dvojstranných zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia. Podnikatelia sa tiež dozvedia viac o smernici Európskej rady proti praktikám vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam, ako aj o základných princípoch transferového oceňovania a dôvodoch, prečo sa považuje za takú dôležitú súčasť medzinárodného zdaňovania. Organizátor: Agentúra SARIO v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP', ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ. Cieľová skupina: Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktoré riadne vyplnia registračný formulár so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami
Miesto konania Slovenská republika, 82101 Bratislava-Ružinov, Trnavská cesta null (SARIO, Trnavská cesta 100, Bratislava)
Termín registrácie 05.04.2018
Organizátor Agentúra SARIO v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP'
Kontaktná osoba
  • Petra Hudáková; E-mail: petra.hudakova@sario.sk
Kontaktná osoba partnera
Kapacita účastníkov
Poplatky
Link na prihlásenie sa
Oficiálny program
Oficiálna web stránka
Oficiálna web stránka organizátora

 

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore