Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
Informovanie o investičných seminároch a podujatiach SARIO - detail podujatia

Vytvorené dňa: 20.02.2018      Aktualizované dňa: 20.02.2018

Názov podujatia

Komunikácia so zahraničnými obchodnými partnermi

Termín konania 27.02.2018 - 27.02.2018
Organizácia SARIO

 

Odvetvie (Bez zamerania)
Popis / cieľ Cieľová skupina: Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktoré riadne vyplnia registračný formulár so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami Slovensko sa vstupom do Európskej únie, ako aj svojou výhodnou geografickou polohou stalo významným hráčom na poli zahraničného obchodu a súčasne zaujímavou destináciou na prilákanie významných zahraničných investorov. S tým, samozrejme, súvisí potreba komunikácie a riešenia konfliktov a nedorozumení vyplývajúcich z rozdielnosti jazykov, kultúr, predsudkov a stereotypov. Predpokladom úspešnej komunikácie so zahraničnými obchodnými partnermi či investormi je však aj dôkladné poznanie vlastnej, t. j. slovenskej kultúry, jej špecifík a vplyvov na výsledok rokovaní a vzájomnej obchodnej i pracovnej spolupráce. Cieľom pripravovaného seminára je interaktívnou formou poukázať nielen na špecifiká slovenskej kultúry, ale aj na inokultúrne špecifiká v oblasti práce, podnikania a obchodovania a pomôcť vám tak pripraviť sa na komunikáciu so zahraničnými obchodnými partnermi či investormi, ako aj obohatiť vaše doteraz nadobudnuté znalosti z tejto oblasti. Dozviete sa tiež viac o vysielaní zamestnancov do zahraničia a ich adaptácii v kultúrne odlišnom prostredí, ako aj o tom, ako efektívne prekonať kultúrny šok.
Miesto konania Slovenská republika, Banská Bystrica, Švermova null (Dixon resort, Švermova 32, Banská Bystrica)
Termín registrácie 21.02.2018
Organizátor SARIO
Kontaktná osoba
  • Petra Hudáková; E-mail: petra.hudakova@sario.sk
Kontaktná osoba partnera
Kapacita účastníkov
Poplatky bezplatne
Link na prihlásenie sa
Oficiálny program
Oficiálna web stránka
Oficiálna web stránka organizátora

 

Program

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore