Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
Informovanie o investičných seminároch a podujatiach SARIO - detail podujatia

Vytvorené dňa: 10.01.2023      Aktualizované dňa: 10.01.2023

Názov podujatia

Zmeny v daňovej legislatíve od 1.1.2023 (webinár) — 2. termín

Termín konania 11.01.2023 - 12.01.2023
Organizácia SARIO

 

Odvetvie (Bez zamerania)
Popis / cieľ Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu „Podpora internacionalizácie MSP“ pre Vás pripravila webinár Exportnej akadémie na tému 'Zmeny v daňovej legislatíve od 1.1.2023'. Webinár je určený pre zástupcov malých a stredných podnikov (MSP) so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktorí vyplnia prihlášku so všetkými náležitosťami. Dátum konania: streda 11. január 2023, 09.00—12.00 štvrtok 12. január 2023, 09.00—12.00 Cieľom webinára je poskytnúť informácie o pripravovaných zmenách, ktoré sa začnú uplatňovať od 1. januára 2023. Dôležité zmeny sa pritom dotknú predovšetkým dane z príjmov a dane z pridanej hodnoty. Zmeny nastanú však aj v zákone o účtovníctve, Daňovom poriadku, spotrebných daniach a miestnych daniach. Z hlavných zmien v oblasti dane z príjmov a DPH s účinnosťou od 1. 1. 2023 možno spomenúť napríklad tieto: zmeny v oblasti transferového oceňovania, nový odpis pohľadávok pri preventívnej reštrukturalizácii, zmeny v daňovom bonuse, zmeny v definícii nevymožiteľnej pohľadávky, sprísnenie podmienok na opravu odpočítanej dane pri nevymožiteľných pohľadávkach. Zo zmien v oblasti dane z príjmov a DPH s účinnosťou od 1. 1. 2024 spomenieme napríklad nové pravidlo o obmedzení úrokových nákladov či nové povinnosti v oblasti DPH pre poskytovateľov platobných služieb pri predaji tovarov a služieb konečným spotrebiteľom cez e-shopy. Cieľom pripravovaného webinára je pomôcť podnikateľom, ktorých sa novinky dotknú, zorientovať sa v predmetnej problematike a zodpovedať im súvisiace otázky.
Miesto konania online
Termín registrácie 15.12.2022
Organizátor Agentúra SARIO v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP'
Kontaktná osoba
  • Petra Hudáková; E-mail: petra.hudakova@sario.sk
Kontaktná osoba partnera
Kapacita účastníkov
Poplatky bezplatne
Link na prihlásenie sa
Oficiálny program
Oficiálna web stránka
Oficiálna web stránka organizátora

 

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore