Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
Informovanie o investičných seminároch a podujatiach SARIO - detail podujatia

Vytvorené dňa: 12.09.2022      Aktualizované dňa: 12.09.2022

Názov podujatia

Zamestnávanie cudzincov (webinár)

Termín konania 27.09.2022 - 28.09.2022
Organizácia SARIO

 

Odvetvie (Bez zamerania)
Popis / cieľ Pre koho je seminár určený: pre zástupcov malých a stredných podnikov (MSP) so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktorí vyplnia prihlášku so všetkými náležitosťami Na webinári získate informácie týkajúce sa zamestnávania príslušníkov EÚ/EHP, registrácie pobytu občana, povinnosti zamestnávateľov (informačná karta), hlásenia vyslania hosťujúceho zamestnanca, jednotného povolenia na pobyt a zamestnania občana tretej krajiny. Lektorkou webináru bude pani JUDr. Patrícia Tóthová, ktorá vedie spoločnosť ProfiDeCon, s.r.o., a poskytuje poradenstvo súvisiace s výkonom prác v zahraničí. Špecializuje sa na vysielanie zamestnancov do zahraničia, obchodné právo a imigračné služby.
Miesto konania online
Termín registrácie 22.09.2022
Organizátor Agentúra SARIO v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP'
Kontaktná osoba
  • Jana Jarošová; E-mail: jana.jarosova@sario.sk
Kontaktná osoba partnera
Kapacita účastníkov
Poplatky bezplatne
Link na prihlásenie sa
Oficiálny program
Oficiálna web stránka
Oficiálna web stránka organizátora

 

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore