Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
Informovanie o investičných seminároch a podujatiach SARIO - detail podujatia

Vytvorené dňa: 22.07.2022      Aktualizované dňa: 22.07.2022

Názov podujatia

Ikeový návod na informačnú bezpečnosť

Termín konania 16.08.2022 - 17.08.2022
Organizácia SARIO

 

Odvetvie (Bez zamerania)
Popis / cieľ Tento webinár týkajúci sa oblasti informačnej bezpečnosti Vám ponúkne návod, ako krok za krokom ochrániť všetky informácie, ktoré poskytujete pri surfovaní na webe, používaní rôznych aplikácií, prezentácii vašich nápadov, propagácii vašej značky, riadení spoločnosti, komunikácii a mnohých ďalších (ne) digitálnych aktivitách, ako aj aktivitách, ktoré automaticky vykonávate každý deň bez toho, aby ste o nich premýšľali ako o hrozbe. Bezpečnosť informácií tvorí súčasť bežných povinností prevádzkovateľa (napr. z hľadiska ochrany údajov podľa nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov). Informačná bezpečnosť je nevyhnutnosťou pre fungovanie spoločnosti. Jej úspech závisí od individuálneho prístupu každého zamestnanca. Lektorkou webináru bude Mgr. Veronika Krajčovičová, ktorá už dlhodobo poskytuje poradenstvo a konzultácie v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti a ochrany osobných údajov pre malé a stredné podniky na Slovensku a v Čechách.
Miesto konania online
Termín registrácie 05.08.2022
Organizátor Agentúra SARIO v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP'
Kontaktná osoba
  • Jana Jarošová; E-mail: jana.jarosova@sario.sk
Kontaktná osoba partnera
Kapacita účastníkov
Poplatky bezplatne
Link na prihlásenie sa
Oficiálny program
Oficiálna web stránka
Oficiálna web stránka organizátora

 

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore