Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
Informovanie o investičných seminároch a podujatiach SARIO - detail podujatia

Vytvorené dňa: 10.06.2022      Aktualizované dňa: 10.06.2022

Názov podujatia

?Vybrané nástroje na podporu konkurencieschopnosti slovenských výrobcov

Termín konania 17.06.2022 - 17.06.2022
Organizácia SARIO

 

Odvetvie (Bez zamerania)
Popis / cieľ Bezplatný webinár je určený najmä pre spoločnosti, ktoré dovážajú výrobné vstupy (zložky, časti a súčasti) z tretích krajín mimo Európskej únie. Uskutoční sa v piatok, 17. júna 2022 o 10:00 hod prostredníctvom online platformy Zoom. Webinár sa zameria na colné suspenzie a kvóty a nástroj Access2Markets. Jeho cieľom je rozšírenie povedomia o týchto nástrojoch a podpora ich využívania, ktoré môže prispieť k znižovaniu výrobných nákladov a zvýšiť konkurencieschopnosť slovenských výrobkov na trhoch EÚ i tretích krajín. Dozviete sa, či a za akých podmienok môžete uplatniť colné suspenzie na dovoz určitého druhu tovaru do EÚ so zníženou (až nulovou) colnou sadzbou, bez obmedzenia množstva. Získate informácie o portáli pre exportérov a importérov z EÚ, kde nájdete kľúčové informácie k clám, pravidlám o pôvode tovaru, tarifám obchodných dohôd, procedúram a náležitostiam k dovozu pre jednotlivé krajiny. Počas moderovaného webinára vystúpia: Richard Sulík, Minister hospodárstva SR - úvodné slovo Branislav Jesenský, Odbor zahraničnoobchodnej politiky MH SR - Colné suspenzie a kvóty Michal Majtán, Odbor zahraničnoobchodnej politiky MH SR - Access2Markets
Miesto konania online
Termín registrácie 14.06.2022
Organizátor Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
Kontaktná osoba
  • Silvia Krošlák; E-mail: silvia.kroslak@sario.sk
Kontaktná osoba partnera
Kapacita účastníkov
Poplatky
Link na prihlásenie sa
Oficiálny program
Oficiálna web stránka
Oficiálna web stránka organizátora

 

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore