Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
Informovanie o investičných seminároch a podujatiach SARIO - detail podujatia

Vytvorené dňa: 18.05.2022      Aktualizované dňa: 18.05.2022

Názov podujatia

DPH pri exporte a importe tovaru v rámci EÚ (webinár)

Termín konania 07.06.2022 - 07.06.2022
Organizácia SARIO

 

Odvetvie (Bez zamerania)
Popis / cieľ Vývoz tovaru a dovoz tovaru sú bežnou súčasťou podnikania s tovarom ako takým. Pri vývoze tovaru a dovoze tovaru je okrem colných súvislostí dôležité poznať aj DPH súvislosti a uistiť sa, že vývoz tovaru v konkrétnom prípade môže byť oslobodený od DPH a že pri dovoze môže podnikateľský subjekt odpočítať DPH z dovozu uhradenú colnému orgánu. Vývoz tovaru a dovoz tovaru môže v praxi predstavovať individuálne transakcie medzi dvoma podnikateľskými subjektmi. Nezriedka je však vývoz tovaru a dovoz tovaru súčasťou reťazových transakcií, t. j. transakcií, pri ktorých sa dodanie tovaru zmluvne aj fakturačne deje medzi minimálne 3 obchodníkmi s tovarom v rade, ale preprava tovaru sa uskutoční priamo od prvého obchodníka k poslednému obchodníkovi v rade. Cieľom pripravovaného webinára je pomôcť podnikateľom, ktorých predmetom podnikateľskej činnosti je obchodovanie s tovarom v rámci EÚ s prvkom vývozu tovaru alebo dovozu tovaru, zorientovať sa v predmetnej problematike a zodpovedať im súvisiace otázky. Webinár nadväzuje aj na už uskutočnený webinár z novembra 2021 na tému Trojstranné a reťazové obchody v rámci EÚ z pohľadu DPH. Webinár bude lektorovať skúsený odborník na danú oblasť Peter Schmidt, daňový poradca, spolupracujúci s poradenskou spoločnosťou VGD SLOVAKIA s.r.o.
Miesto konania online
Termín registrácie 31.05.2022
Organizátor Agentúra SARIO v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP'
Kontaktná osoba
  • Petra Hudáková; E-mail: petra.hudakova@sario.sk
Kontaktná osoba partnera
Kapacita účastníkov
Poplatky bezplatne
Link na prihlásenie sa
Oficiálny program
Oficiálna web stránka
Oficiálna web stránka organizátora

 

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore