Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
Informovanie o investičných seminároch a podujatiach SARIO - detail podujatia

Vytvorené dňa: 28.04.2022      Aktualizované dňa: 28.04.2022

Názov podujatia

GDPR v podnikateľskej praxi v roku 2022 (webinár)

Termín konania 25.05.2022 - 26.05.2022
Organizácia SARIO

 

Odvetvie (Bez zamerania)
Popis / cieľ GDPR je už v súčasnosti neoddeliteľnou súčasťou každého podnikateľského subjektu na Slovensku. Z pohľadu GDPR neexistuje rozdiel medzi veľkou a malou firmou, vzťahuje sa na všetky subjekty spracúvajúce osobné údaje, ako aj na prevádzkovateľov. Cieľom webinára je oboznámiť jeho účastníkov s vývojom nariadení ochrany osobných údajov, ako aj čo prinieslo toto nariadenie do praxe, a to na konkrétnych príkladoch z praxe.
Miesto konania online
Termín registrácie 17.05.2022
Organizátor Agentúra SARIO v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP'
Kontaktná osoba
  • Jana Jarošová; E-mail: jana.jarosova@sario.sk
Kontaktná osoba partnera
Kapacita účastníkov
Poplatky bezplatne
Link na prihlásenie sa
Oficiálny program
Oficiálna web stránka
Oficiálna web stránka organizátora

 

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore