Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
Informovanie o investičných seminároch a podujatiach SARIO - detail podujatia

Vytvorené dňa: 19.04.2022      Aktualizované dňa: 19.04.2022

Názov podujatia

Slovensko-japonské inovačné obchodné fórum

Termín konania 23.06.2022 - 23.06.2022
Organizácia SARIO

 

Odvetvie (Bez zamerania)
Popis / cieľ Cieľom účasti slovenských spoločností je nadviazať obchodné kontakty s prizvanými japonskými firmami, možnosť získať aktuálne informácie o japonskom trhu a prezentovať svoju podnikateľskú činnosť. Podnikateľské fórum je zamerané primárne na tieto sektory: vodíkové technológie elektromobilita / zelené technológie vesmírne technológie IT, digitalizácia Okrem uvedených odvetví a sektorov je vítaná aj účasť podnikateľských subjektov s iným zameraním predmetu svojej činnosti, ktoré majú záujem o rozvoj svojich aktivít na japonskom trhu. Pre účastníkov bude pripravený pracovný program pozostávajúci z prezentácie japonského podnikateľského prostredia a B2B rokovaní s japonskými firmami. Pracovný jazyk: angličtina Predbežný program: 10:00 - 10:30 Registrácia 10:30 - 10:45 Otvorenie podujatia 10:45 - 11:15 Prezentácia JETRO 11:15 - 11:45 Prezentácia slovenského inovačného prostredia 11:45 - 12:00 Priestor na otázky 12:00 - 13:00 Prestávka 13:00 Začiatok B2B rokovaní s japonskými firmami Nábor japonských spoločností zastrešuje JETRO v spolupráci s Veľvyslanectvom Japonska v SR. Zúčastnené spoločnosti budú mať príležitosť rokovať na základe vopred určeného časového harmonogramu v 15-20 minútových slotoch. V prípade naplnenia kapacít alebo nedostatku času budú rokovania s ďalšími registrovanými spoločnosťami pokračovať 24. júna 2022. Voľba slotu pre rokovania bude konzultovaná s každou registrovanou spoločnosťou individuálne v týždňoch predchádzajúcich podujatiu.
Miesto konania online
Termín registrácie 22.04.2022
Organizátor
Kontaktná osoba
  • Michal Wuketich; E-mail: wuketich@sario.sk
Kontaktná osoba partnera
Kapacita účastníkov
Poplatky bezplatne
Link na prihlásenie sa
Oficiálny program
Oficiálna web stránka
Oficiálna web stránka organizátora

 

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore