Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
Informovanie o investičných seminároch a podujatiach SARIO - detail podujatia

Vytvorené dňa: 19.04.2022      Aktualizované dňa: 19.04.2022

Názov podujatia

Manažment udržateľnosti a jej vykazovanie (webinár)

Termín konania 04.05.2022 - 04.05.2022
Organizácia SARIO

 

Odvetvie (Bez zamerania)
Popis / cieľ Webinár má ambíciu zodpovedať nasledovné otázky: Ako zahrnúť udržateľnosť do strategického plánovania firmy? Aké bariéry na tejto ceste stretnete a ako ich prekonať? Aké kapacity budete potrebovať a ako na to pripraviť organizačnú štruktúru firmy? Aké kompetencie potrebuje manažérka či manažér udržateľnosti, aby bol úspešný a motivoval kolegyne a kolegov vo firme? A ako merať svoj progres v otázkach udržateľnosti? Hostia: Zuzana Sobotová, Head of Sustainability & CSR Department, Lidl Lukáš Haragoš, Sales Executive, CHEMOSVIT Fibrochem Alena Adamkovičová, vedúca odboru environmentálneho manažérstva, Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) Moderátor: Jan Kurka - SUSTO - Sustainability Tools Zuzana Sobotová sedem rokov zastrešuje spoločenskú zodpovednosť a trvalú udržateľnosť v Lidl Slovenská republika. V roku 2018 koordinovala vypracovanie vôbec prvej kompletnej správy o trvalej udržateľnosti. Udržateľnosť vníma ako záruku kvality. Kvalita je zase zárukou dlhej životaschopnosti firmy. Najväčšiu silu vidí v záujme zamestnancov o zodpovedné aktivity, čo z nich robí najlepších ambasádorov. Zároveň to ukazuje obrovskú motiváciu, ako sa dajú ďalej rozvíjať takéto projekty spolu so zákazníkmi. Lukáš Haragoš má skúsenosti z oblasti stavebníctva avšak od roku 2015 pôsobí ako manažér predaja v spoločnosti Chemosvit Fibrochem. Dlhodobo mal na starosti manažment predaja pre západnú Európu a zámorie, no aktuálne sa jeho pozícia výrazne mení a prechádza na pozíciu projektového manažéra, kde bude plne zodpovedný za implementáciu projektu obehového manažérstva, kde Chemosvit Fibrochem zavádza recyklovaný materiál (post industrial i preconsumer) a chce uzatvoriť obeh polypropylénu tak aby bol vždy v cykle a nekončil na skládkach. Alena Adamkovičová sa venuje dobrovoľným nástrojom environmentálnej politiky od nastavenia implementácie v podmienkach SR až po samotnú realizáciu týchto schém. Prioritne sa zaoberá schémou EMAS, resp. systémom environmentálneho manažérstva v prepojení na technickú normalizáciu ako aj z pohľadu akreditácie. Jan Kurka je členom výboru Asociácie manažérok a manažérov udržateľnosti v Českej republike a spoluzakladateľom česko-slovenskej konuzultačnej spoločnosti SUSTO - Sustainability Tools, kde vedie agendu strategického manažmentu udržateľnosti pre firmy a samosprávy. Spoluzaložil Akadémiu sociálnej ekonomiky, ktorá stimuluje rozvoj sociálneho podnikania na Slovensku. O príležitostiach prameniacich z prechodu k udržateľnosti prednáša ako hosť na českých a slovenských školách. Piaty z cyklu webinárov s názvom Udržateľný biznis: trendy a nové príležitosti, ktorý spoločne organizujú Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), platforma Circular Slovakia a konzultačná spoločnosť SUSTO – Sustainability Tools. Predchádzajúce webináre sa venovali prístupu k finančným nástrojom z pohľadu udržateľnosti firiem, riadeniu firemných emisií uhlíkov, komunikácii firemnej udržateľnosti a predchádzanie greenwashingu a zavádzaniu princípov cirkulárnej ekonomiky.
Miesto konania online
Termín registrácie 03.05.2022
Organizátor Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
Kontaktná osoba
  • Marek Kopanický; E-mail: marek.kopanicky@sario.sk
Kontaktná osoba partnera
Kapacita účastníkov
Poplatky bezplatne
Link na prihlásenie sa
Oficiálny program
Oficiálna web stránka
Oficiálna web stránka organizátora

 

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore