Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
Informovanie o investičných seminároch a podujatiach SARIO - detail podujatia

Vytvorené dňa: 08.03.2022      Aktualizované dňa: 08.03.2022

Názov podujatia

Ako nastaviť kontroling v malej a strednej firme? (webinár)

Termín konania 30.03.2022 - 31.03.2022
Organizácia SARIO

 

Odvetvie (Bez zamerania)
Popis / cieľ Nachádzame sa v turbulentnej dobe, keď často nevieme, čo nás čaká o pár týždňov či mesiacov. Napriek tomu sú manažéri zodpovední voči majiteľovi, aby im zverená firma bola finančne zdravá bez významných rizík, s dobrými obchodnými a ekonomickými výsledkami, alebo aby prekonala ťažké obdobie s čo najmenšími stratami. Tí odvážnejší využívajú súčasnú dobu ako príležitosť na transformáciu do novej podoby a na expanziu do nových oblastí. Ako sa vysporiadať s touto úlohou? Okrem odvahy, obetavých pracovníkov a finančnej sily je nevyhnutné priebežne sledovať kľúčové finančno-ekonomické parametre firmy vo vzájomných súvislostiach (napríklad tržby-náklady-zisk-cash-flow). Inak sa ľahko stane, že narazíme. Kontroling, či už finančný, alebo obchodno-prevádzkový, nesmie byť zbytočne komplikovaný a náročný, avšak musí podporovať k správnym rozhodnutiam v prospech firmy a záujmom majiteľov. Webinár je určený manažérom a majiteľom firiem, ekonómom a začínajúcim finančným riaditeľom, pracovníkom kontrolingu a všetkým ďalším, ktorých zaujíma táto problematika. Cieľom pripravovaného webinára je priblížiť jeho účastníkom štruktúru kontrolingu v malej a strednej firme, spolu s postupom na jeho zavedenie. Webinár bude lektorovať skúsený odborník s dlhoročnou praxou Dr. Milan Veščičík, senior expert poradenskej spoločnosti GRADIENT 5, s.r.o. a znalec v odvetví kontroling.
Miesto konania online
Termín registrácie 18.03.2022
Organizátor Agentúra SARIO v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP'
Kontaktná osoba
  • Jana Jarošová; E-mail: jana.jarosova@sario.sk
Kontaktná osoba partnera
Kapacita účastníkov
Poplatky bezplatne
Link na prihlásenie sa
Oficiálny program
Oficiálna web stránka
Oficiálna web stránka organizátora

 

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore