Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
Informovanie o investičných seminároch a podujatiach SARIO - detail podujatia

Vytvorené dňa: 20.01.2022      Aktualizované dňa: 20.01.2022

Názov podujatia

INTRASTAT (webinár)

Termín konania 08.02.2022 - 09.02.2022
Organizácia SARIO

 

Odvetvie (Bez zamerania)
Popis / cieľ Vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie 1. mája 2004 došlo k viacerým zmenám v oblasti medzinárodnej výmeny tovarov medzi členskými štátmi Únie. Jednou z významných zmien je uplatňovanie princípu voľného pohybu tovaru, čo sa v praxi prejavilo odstránením colných formalít pri obchodovaní medzi členskými štátmi Únie. Ich odstránením došlo k výpadku zdroja informácií, preto bolo treba zaviesť systém, ktorý nahradí tento výpadok – systém INTRASTAT. Hospodárskym subjektom teda pribudla nová povinnosť v podobe pravidelného podávania hlásení INTRASTAT. Cieľom webinára je oboznámiť účastníkov s metodikou zberu štatistických údajov vrátane zmien platných od 1.1.2022 a s postupom pri príprave štatistického hlásenia. Lektorom webinára bude skúsený odborník na danú oblasť, Ing. Tibor Vojtko, odborný poradca pre oblasť cla a bývalý colník. Webinár je určený pre všetkých, ktorí obchodujú s tovarom medzi členskými štátmi EÚ a ktorí chcú úspešne zvládnuť agendu INTRASTAT.
Miesto konania online
Termín registrácie 01.02.2022
Organizátor Agentúra SARIO v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP'
Kontaktná osoba
  • Petra Hudáková; E-mail: petra.hudakova@sario.sk
Kontaktná osoba partnera
Kapacita účastníkov
Poplatky bezplatne
Link na prihlásenie sa
Oficiálny program
Oficiálna web stránka
Oficiálna web stránka organizátora

 

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore