Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
Informovanie o investičných seminároch a podujatiach SARIO - detail podujatia

Vytvorené dňa: 17.01.2022      Aktualizované dňa: 17.01.2022

Názov podujatia

Podnikanie v Rakúsku z právneho a daňového hľadiska (webinár)

Termín konania 25.01.2022 - 26.01.2022
Organizácia SARIO

 

Odvetvie (Bez zamerania)
Popis / cieľ Cieľom I. časti webinára (25.1.2022 od 10:00 hod.) bude priblížiť účastníkom základné pravidlá pri cezhraničnom poskytovaní služieb, predovšetkým súvisiace s ohlasovacími povinnosťami pri výkone viazanej živnosti, ako aj s povinnosťami spojenými s vysielaním zamestnancov na výkon prác do Rakúska, informácie o zriadení organizačnej zložky, rakúskych obchodných spoločností a iné. Prvú časť webinára bude viesť Mag. Zuzana Nötstaller, advokátka zapísaná v rakúskej komore advokátov, ktorá sa špecializuje sa na právne poradenstvo podnikateľským subjektom v oblasti obchodného a korporátneho práva. II. časť webinára (26.1.2022 od 10:00 hod.) sa bude venovať základným daňovým otázkam súvisiacim s cezhraničným poskytovaním služieb. Účastník bude oboznámený s novými daňovými povinnosťami v Rakúsku, zameranými na zrážkovú daň a daň zo mzdy, získa stručný prehľad rakúskych daňových sadzieb, informácie týkajúce sa registrácie na DPH a podávanie DPH hlásení ako aj rakúske daňové priznanie a vrátenie dane. Druhú časť webinára bude viesť JUDr. Patrícia Tóthová, LL.M., advokátka zo spoločnosti ProfiDeCon, kde poskytuje poradenstvo súvisiace s výkonom prác v zahraničí slovenským, českým a poľským klientom, ktorí vstupujú na nemecký, ako aj rakúsky trh.
Miesto konania online
Termín registrácie 19.01.2022
Organizátor Agentúra SARIO v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP'
Kontaktná osoba
  • Jana Jarošová; E-mail: jana.jarosova@sario.sk
Kontaktná osoba partnera
Kapacita účastníkov
Poplatky bezplatne
Link na prihlásenie sa
Oficiálny program
Oficiálna web stránka
Oficiálna web stránka organizátora

 

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore