Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
Informovanie o investičných seminároch a podujatiach SARIO - detail podujatia

Vytvorené dňa: 29.11.2021      Aktualizované dňa: 29.11.2021

Názov podujatia

Zmeny v daňovej legislatíve od 1.1.2022 (webinár)

Termín konania 12.01.2022 - 12.01.2022
Organizácia SARIO

 

Odvetvie (Bez zamerania)
Popis / cieľ Pre koho je seminár určený: pre zástupcov malých a stredných podnikov (MSP) so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktorí vyplnia prihlášku so všetkými náležitosťami Cieľom webinára je poskytnúť informácie o pripravovaných zmenách, ktoré sa začnú uplatňovať od 1.1.2022. Dôležité zmeny sa pritom dotknú predovšetkým dane z pridanej hodnoty a Daňového poriadku. V rámci zmien v zákone o DPH bude reč o novej povinnosti platiteľov dane týkajúcej sa oznamovania bankových účtov, o rozšírení ručenia za daň neodvedenú dodávateľom a o možnosti úhrady dane na účet daňového úradu. V rámci zmien v Daňovom poriadku pôjde okrem iného aj o index daňovej spoľahlivosti a o benefity, ktoré môžu byť s dobrým indexom u daňového subjektu spojené. Bude reč aj o vylúčení nespoľahlivých osôb. Súčasťou webinára budú aj informácie o zmenách v zákone o účtovníctve s účinnosťou rovnako od 1.1.2022. Budú sa týkať predovšetkým papierovej a hlavne elektronickej formy vedenia účtovníctva a uchovávania dokladov, pričom sa pripravuje výrazné zjednodušenie transformácie dokladov z papierovej do elektronickej formy. Tieto zmeny môžu mať veľký dosah na praktické fungovanie účtovné jednotky. Cieľom pripravovaného webinára je pomôcť podnikateľom, ktorých predmetu podnikateľskej činnosti sa uvedené zmeny dotknú, zorientovať sa v predmetnej problematike a zodpovedať im všetky súvisiace otázky. Webinár bude lektorovať skúsený odborník na danú oblasť Peter Schmidt, daňový poradca poradenskej spoločnosti VGD SLOVAKIA s.r.o.
Miesto konania online
Termín registrácie 17.12.2021
Organizátor Agentúra SARIO v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP'
Kontaktná osoba
  • Petra Hudáková; E-mail: petra.hudakova@sario.sk
Kontaktná osoba partnera
Kapacita účastníkov
Poplatky bezplatne
Link na prihlásenie sa
Oficiálny program
Oficiálna web stránka
Oficiálna web stránka organizátora

 

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore