Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
Informovanie o investičných seminároch a podujatiach SARIO - detail podujatia

Vytvorené dňa: 29.11.2021      Aktualizované dňa: 29.11.2021

Názov podujatia

Nástroje slovenských inštitúcií pri expanzii firiem na trhy Východoafrického spoločenstva

Termín konania 14.12.2021 - 14.12.2021
Organizácia SARIO

 

Odvetvie (Bez zamerania)
Popis / cieľ Webinár je určený pre: Všetky slovenské spoločnosti so záujmom o trhy Východoafrického spoločenstva resp. trhy subsaharskej Afriky všeobecne Východoafrické spoločenstvo (East African Community - EAC) je regionálna medzivládna organizácia pozostávajúca zo 6 členských štátov: Burundi, Keňa, Rwanda, Južný Sudán, Tanzánia a Uganda. Ide o jeden z najrýchlejšie rastúcich regionálnych ekonomických blokov sveta s rozlohou 2,5 milióna kilometrov štvorcových, ktorého celková populácia presahuje 177 miliónov ľudí a spoločné HDP 193 miliárd USD. Členské štáty sa usilujú o prehlbovanie politickej, hospodárskej a sociálnej spolupráce, napríklad prostredníctvom colnej únie (od 2005), spoločného trhu (od 2010), ako aj plánovaného zavedenia menovej únie a finálneho zjednotenia v rámci politickej federácie. Cieľom webinára je jednotne informovať slovenské podnikateľské subjekty o oficiálnych nástrojoch Slovenskej republiky pre podporu slovenských spoločností so záujmom o expanziu na trh Východoafrického spoločenstva, ako aj o realizovaných a plánovaných projektoch v rámci týchto teritórií s cieľom zefektívniť expanziu slovenských spoločností na uvedené trhy. Program webinára: 10:00 Otvorenie (Jozef Troják, riaditeľ SARIO, Odbor Národný projekt) 10:15 Východoafrické spoločenstvo a aktivity ZÚ SR v Nairobi v rámci predmetného trhu (Ján Petrus, Ekonomický radca, Zastupiteľský úrad SR v Nairobi) 10:40 Štátna podpora exportu (Ing. Silvia Gavorníková, riaditeľka odboru medzinárodných vzťahov, EXIMBANKA SR) 10:55 Zvýhodnené vývozné úvery + skúsenosti z teritória subsaharskej Afriky (Ing. Barbora Kudzejová, riaditeľka Odbor poistenia neobchodovateľného rizika, EXIMBANKA SR) 11:15 Prestávka 11:45 Programy podnikateľských partnerstiev + projekty realizované v rámci Východoafrického spoločenstva (Ing. Jakub Šimek, projektový a finančný manažér pre Afganistan 2020, podnikateľské partnerstvá, projekty zamerané na zvýhodnené úvery Eximbanky a projekty spolufinancované EK, SAMRS) 12:15 Plánované aktivity SARIO v teritóriu Východoafrického spoločenstva (Samuel Čellár, projektový manažér SARIO, Odbor Národný projekt) 12:30 Priestor pre otázky a ukončenie podujatia Registrovať sa môžete do 7. decembra 2021.
Miesto konania online
Termín registrácie 07.12.2021
Organizátor Agentúra SARIO v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP'
Kontaktná osoba
  • Samuel Čellár; E-mail: samuel.cellar@sario.sk
Kontaktná osoba partnera
Kapacita účastníkov
Poplatky bezplatne
Link na prihlásenie sa
Oficiálny program
Oficiálna web stránka
Oficiálna web stránka organizátora

 

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore