Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
Informovanie o investičných seminároch a podujatiach SARIO - detail podujatia

Vytvorené dňa: 28.10.2021      Aktualizované dňa: 28.10.2021

Názov podujatia

Slovensko – srbské podnikateľské fórum

Termín konania 09.11.2021 - 09.11.2021
Organizácia SARIO

 

Odvetvie (Bez zamerania)
Popis / cieľ Podujatie je organizované v spolupráci so Srbskou obchodnou a priemyselnou komorou a je prioritne zamerané na rozvoj spolupráce medzi Slovenskou republikou a Srbskou republikou v oblastiach: automobilového priemyslu, strojárstva elektrotechniky, energetiky, obnoviteľných zdrojov, inovácií, chemického papierenského a drevospracujúceho priemyslu. Podnikateľské fórum sa uskutoční, ako súčasť 10. zasadnutia Zmiešanej komisie pre hospodársku spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Srbskou republikou, ktoré sa bude konať v dňoch 9. - 10. novembra 2021 v Bratislave Hotel Park Inn (Radisson). Slovenské spoločnosti budú mať možnosť rokovať so zástupcami Srbskej rozvojovej agentúry, ktorá zodpovedá za podnikanie, investície a podporu zahraničných investorov v Srbskej republike. Predbežný program: 09:00 Otvorenie podujatia na úrovni ministrov hospodárstva Slovenskej a Srbskej republiky 09:30 Prezentácie Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu Srbská obchodná a priemyselná komora Srbská rozvojová agentúra 10:00 B2B rokovania Rokovací jazyk: anglický
Miesto konania Slovenská republika, Bratislava-Staré Mesto (Hotel Park Inn (Radisson), Bratislava)
Termín registrácie 01.11.2021
Organizátor Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
Kontaktná osoba
  • Silvia Krošlak; E-mail: silvia.kroslak@sario.sk
  • Jozef Mader; E-mail: jozef.mader@sario.sk
Kontaktná osoba partnera
Kapacita účastníkov
Poplatky bezplatne
Link na prihlásenie sa
Oficiálny program
Oficiálna web stránka
Oficiálna web stránka organizátora

 

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore