Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
Informovanie o investičných seminároch a podujatiach SARIO - detail podujatia

Vytvorené dňa: 28.10.2021      Aktualizované dňa: 28.10.2021

Názov podujatia

Reťazové a trojstranné obchody z pohľadu DPH (webinár)

Termín konania 09.11.2021 - 10.11.2021
Organizácia SARIO

 

Odvetvie (Bez zamerania)
Popis / cieľ Reťazové a trojstranné obchody sú problematikou týkajúcou sa dodaní tovaru, pri ktorých sa dodanie tovaru zmluvne aj fakturačne deje medzi minimálne 3 obchodníkmi s tovarom v rade, ale preprava tovaru sa uskutoční priamo od prvého obchodníka k poslednému obchodníkovi v rade. Často je takýto obchod a samotná preprava tovaru spojená s cezhraničnými prvkom, či už prekračovanie hraníc členských štátov v rámci Európskej únie ako takej, alebo prekračovanie vonkajších hraníc Európskej únie. Pochopenie princípu fungovania reťazových a trojstranných obchodov z pohľadu DPH predpokladá znalosť o zdaňovaní individuálnych intra-komunitárnych dodaní tovaru z pohľadu DPH. Isté zjednodušenie fungovania pri reťazových obchodoch priniesli zmeny účinné od 1.1.2020. Cieľom pripravovaného webinára je pomôcť podnikateľom, ktorých predmetom podnikateľskej činnosti je obchodovanie s tovarom v podobe reťazových obchodov, zorientovať sa v predmetnej problematike a zodpovedať im súvisiace otázky. Webinár bude lektorovať skúsený odborník na danú oblasť Peter Schmidt, daňový poradca, spolupracujúci s poradenskou spoločnosťou VGD SLOVAKIA s.r.o.
Miesto konania online
Termín registrácie 02.11.2021
Organizátor Agentúra SARIO v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP'
Kontaktná osoba
  • Petra Hudáková; E-mail: petra.hudakova@sario.sk
Kontaktná osoba partnera
Kapacita účastníkov
Poplatky bezplatne
Link na prihlásenie sa
Oficiálny program
Oficiálna web stránka
Oficiálna web stránka organizátora

 

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore