Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
Informovanie o investičných seminároch a podujatiach SARIO - detail podujatia

Vytvorené dňa: 30.09.2021      Aktualizované dňa: 30.09.2021

Názov podujatia

Pravidlá INCOTERMS (webinár)

Termín konania 13.10.2021 - 13.10.2021
Organizácia SARIO

 

Odvetvie (Bez zamerania)
Popis / cieľ Pre koho je seminár určený: pre zástupcov malých a stredných podnikov (MSP) so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktorí vyplnia prihlášku so všetkými náležitosťami Rast globálnej ekonomiky umožnil podnikateľským subjektom lepší prístup na celosvetové trhy. So zvyšovaním objemu a zložitosti globálneho obchodu však rastie aj možnosť vzniku rôznych nedorozumení a nákladných sporov, keď nie sú kúpne zmluvy pripravené s náležitou starostlivosťou. Pravidlá, ktoré poznáme pod značkou INCOTERMS®, vznikli s cieľom uľahčiť realizáciu zahraničnoobchodných transakcií a boli vypracované Medzinárodnou obchodnou komorou. Webinár je určený pre všetkých, ktorí obchodujú s tovarom na medzinárodnej úrovni a ktorí chcú kvalitnejšie zvládnuť úlohy v rámci týchto procesov. Jeho cieľom bude oboznámiť podnikateľov s pravidlami INCOTERMS® v takom rozsahu, aby ich vedeli správne aplikovať všetci účastníci procesov obchodnej výmeny tovarov na medzinárodnej úrovni a zároveň poskytnúť informácie o prepojení dodacích podmienok s colnými formalitami. Lektorom webinára bude skúsený odborník na danú oblasť, Ing. Tibor Vojtko, odborný poradca pre oblasť cla a bývalý colník.
Miesto konania online
Termín registrácie 06.10.2021
Organizátor Agentúra SARIO v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP'
Kontaktná osoba
  • Petra Hudáková; E-mail: petra.hudakova@sario.sk
Kontaktná osoba partnera
Kapacita účastníkov
Poplatky bezplatne
Link na prihlásenie sa
Oficiálny program
Oficiálna web stránka
Oficiálna web stránka organizátora

 

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore