Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
Informovanie o investičných seminároch a podujatiach SARIO - detail podujatia

Vytvorené dňa: 30.09.2021      Aktualizované dňa: 30.09.2021

Názov podujatia

Prax pre univerzity, riešenia pre firmy 4.0

Termín konania 30.09.2021 - 30.09.2021
Organizácia SARIO

 

Odvetvie (Bez zamerania)
Popis / cieľ Napriek kvalitnej práci pedagógov, zručnosti absolventov nedostatočne reflektujú potreby pracovného trhu, čo je dôsledkom nedostatočnej spolupráce univerzít s praxou. Univerzitám ako aj malým a stredným podnikom často chýbajú personálne kapacity a financie na rozvoj vzájomných vzťahov a spolupráce. Preto sa agentúra SARIO rozhodla využiť svoju širokú sieť kontaktov a expertízu v prepájaní subjektov za účelom kooperácie a pripravuje už 4.ročník projektu Prax pre univerzity, riešenia pre firmy, ktorý je zameraný na podporu prepájania univerzít s praxou. Zhodnotenie ostatného ročníka nájdete tu. Spolupráca firiem a univerzít je vzájomne výhodná a prináša: univerzitám možnosť skvalitniť poskytované vzdelanie priamym prepojením s praxou, atraktívnejšie pracovné prostredie pre výskumníkov, publicitu a pozitívny imidž, študentom možnosť nabrať praktické skúsenosti a dostať sa do kontaktu s potenciálnymi zamestnávateľmi, firmám príležitosť vychovať si nové talenty a využiť výskumno–vývojové kapacity univerzít pre riešenie svojich praktických problémov. Neváhajte a zapojte sa aktívne do aktuálne pripravovaného ročníka. Účasť na projekte si nevyžaduje žiadnu byrokraciu, podmienky účasti sú flexibilné a služby SARIO sú bezplatné! Akou formou sa môžete zapojiť? návrh témy bakalárskych, diplomových a dizertačných prác na základe zadaní z praxe, ktoré potrebujete vyriešiť, ponuky stáží pre študentov, vytipovaním oblastí pre vytvorenie spoločných výskumno-vývojových projektov s fakultou Prečo sa zapojiť? Získate možnosť nadviazať nové partnerstvá, podchytiť si mladé talenty, spropagovať sa medzi budúcimi potenciálnymi zamestnancami a navyše Vám spolupráca s univerzitami prinesie nové možnosti aj v oblasti inovácií a výskumu. Ako to funguje ? Agentúra SARIO spáruje predložené témy od firiem s fakultami a usporiada online matchmakingové podujatia, na ktorých budú mať výskumníci, profesori a študenti možnosť nadviazať priamy kontakt a naštartovať spoluprácu.
Miesto konania online
Termín registrácie 17.09.2021
Organizátor Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
Kontaktná osoba
  • Barbora Szépeová; E-mail: barbora.szepeova@sario.sk
  • Nikola Kmecová; E-mail: nikola.kmecova@sario.sk
Kontaktná osoba partnera
Kapacita účastníkov
Poplatky
Link na prihlásenie sa
Oficiálny program
Oficiálna web stránka
Oficiálna web stránka organizátora

 

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore