Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
Informovanie o investičných seminároch a podujatiach SARIO - detail podujatia

Vytvorené dňa: 20.09.2021      Aktualizované dňa: 20.09.2021

Názov podujatia

Spotrebné dane pri exporte a importe (webinár)

Termín konania 28.09.2021 - 29.09.2021
Organizácia SARIO

 

Odvetvie (Bez zamerania)
Popis / cieľ Spotrebné dane sú súčasťou slovenského daňového systému už od vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Sú jednou z pomerne stabilných a nezanedbateľných súčastí štátneho rozpočtu. Ide o nepriame dane selektívneho charakteru, ktoré sa vzťahujú len na vybrané druhy tovarov, medzi ktoré patrí lieh, pivo, víno, tabak a tabakové výrobky, minerálne oleje (napr. benzín, nafta, oleje), elektrina, uhlie a zemný plyn. Jednotlivé spotrebné dane sa riadia osobitnými zákonmi, ktoré prešli mnohými novelizáciami. Cieľom webinára je oboznámiť jeho účastníkov s legislatívou upravujúcou oblasť spotrebných daní a s jej správnym uplatňovaním v praxi, a tým im uľahčiť orientáciu v uvedenej problematike. Cenné informácie získajú obchodníci, manažéri, pracovníci logistiky a iní pracovníci, ktorí sa podieľajú na výrobe, predaji, skladovaní, výrobnej spotrebe alebo na preprave tovaru, ktorý je predmetom spotrebnej dane.
Miesto konania online
Termín registrácie 21.09.2021
Organizátor Agentúra SARIO v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP'
Kontaktná osoba
  • Jana Jarosova; E-mail: jana.jarosova@sario.sk
Kontaktná osoba partnera
Kapacita účastníkov
Poplatky
Link na prihlásenie sa
Oficiálny program
Oficiálna web stránka
Oficiálna web stránka organizátora

 

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore