Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
Informovanie o investičných seminároch a podujatiach SARIO - detail podujatia

Vytvorené dňa: 27.08.2021      Aktualizované dňa: 27.08.2021

Názov podujatia

AVIAFÓRUM 2021

Termín konania 21.09.2021 - 21.09.2021
Organizácia SARIO

 

Odvetvie (Bez zamerania)
Popis / cieľ Podnikateľské fórum sa realizuje pri príležitosti oficiálneho príchodu podnikateľskej delegácie z Ukrajiny, ktorá navštívi Slovenskú republiku. Podnikateľská delegácia bude pozostávať prevažne z predstaviteľov ukrajinských firiem pôsobiacich v leteckom a vesmírnom (kozmickom) priemysle najmä z oblastí v okolí mesta Charkov. Účasť a príchod ukrajinskej delegácie organizačne zabezpečuje Honorárny konzulát SR v Charkove. Cieľom podujatia je prepojiť slovenských a ukrajinských podnikateľov a vytvoriť spoločný priestor na vzájomnú výmenu obchodných kontaktov, príp. nadviazať na existujúcu spoluprácu či identifikovať nové prieniky v rámci obchodných vzťahov. Sektorové zameranie podnikateľského fóra: Letecký priemysel Vesmírny a kozmický priemysel Obranný priemysel Strojársky priemysel nadväzujúci na vyššie uvedené sektory Spolupráca s akademickou obcou a ukrajinskými univerzitami pôsobiacimi vo vyššie uvedených sektoroch Predbežný program: 9:00 oficiálne otvorenie a prezentácia z ukrajinskej strany a zo strany SARIO 10:00 B2B rokovania medzi slovenskými a ukrajinskými firmami 13:00 obed Oficiálnym jazykom podujatia je ukrajinský a slovenský jazyk. Podmienky účasti slovenských podnikateľských subjektov sa odvíjajú od protipandemických opatrení platných podľa aktuálneho regionálneho COVID semafóra, ktorý vydáva ÚVZSR. Organizátori si vyhradzujú právo výberu spoločností na základe relevantnosti a na základe dodržania všetkých protipandemických opatrení. Organizátori majú právo na zmenu programu, príp. formy podujatia, najmä v prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie.
Miesto konania Slovenská republika, Bratislava-Staré Mesto, Hlboká cesta 2null (Kongresová sála MZVEZ, Hlboká cesta 2, Bratislava)
Termín registrácie 09.09.2021
Organizátor Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
Kontaktná osoba
  • Marek Pocklan; E-mail: marek.pocklan@sario.sk
Kontaktná osoba partnera
Kapacita účastníkov
Poplatky bezplatne
Link na prihlásenie sa
Oficiálny program
Oficiálna web stránka
Oficiálna web stránka organizátora

 

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore